Logo Bouwend Nederland

Nieuwe TNO bouwemissietool geeft snel en betrouwbaar inzicht in emissies

Dinsdag 2 april 2024

TNO heeft in opdracht van het ministerie van BZK een rekentool ontwikkeld die inzicht geeft in de NOx-, CO2 en fijnstofemissies van wegtransport en bouwmachines bij bouwprojecten. De tool kan ook het potentiële effect van verschillende maatregelen voor emissiereductie weergeven, zoals industriële bouwmethoden voor woningbouw, logistieke maatregelen (bijvoorbeeld) het gebruik van een bouwhub) en de inzet van schonere en emissieloze voertuigen en bouwmachines. Bouwend Nederland beveelt deze tool graag aan.

De tool is heel eenvoudig en snel in te vullen, mede omdat er ervaringscijfers als suggestie worden meegegeven. Je kan voor alle typen bouw de emissies op de bouwplaats berekenen door kenmerken en inzet van de machines en voertuigen in te vullen. Specifiek voor woningbouw-laagbouw (eengezinswoningen) is de tool geavanceerder met extra functionaliteiten.  

Drie leden van Bouwend Nederland hebben meegedacht en data aangeleverd: Plegt Vos, Visser & Smit Bouw en M.J. de Nijs en Zonen. Marcel Scheltinga, manager logistiek bij De Nijs: "De bouwemissietool helpt ons sneller inzicht te krijgen in verwachte emissies van projecten. Ook kan je makkelijk een aantal varianten doorreken om onderbouwd maatregelen te kiezen. Daarnaast zijn we blij dat deze gedegen tool voor iedereen kosteloos beschikbaar is. Hoe meer bedrijven de tool gebruiken, hoe beter we onze prestaties op emissieloos bouwen en vervoeren sectorbreed in kaart krijgen."

Voorbereiding op natuurvergunning of aanbestedingseisen

Het inzicht dat deze rekentool geeft, is een goede voorbereiding op een vergunningaanvraag of emissieloze aanbestedingseisen. Daarnaast is het slim om in het kader van de CSRD-verplichting – eerst voor grote bedrijven, vanaf 2026 ook voor mkb – de CO2-uitstoot van je materieelpark in kaart te brengen.

Vooralsnog blijft voor vergunningstrajecten óók een stikstofberekening op basis van het Aerius-model noodzakelijk. TNO onderzoekt de mogelijkheden om hun rekentool te koppelen aan Aerius. Andersom geeft Bouwend Nederland de bouwemissietool een plek in de training Stikstof berekenen.

Snel aan de slag

De rekentool is te vinden via Bouw emissie tool (bouwemissies.nl)

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 24 april 2024
Contactgroep Digitalisering kijkt naar de toekomst van de sector, maar niet door een roze bril

De opkomst bij bijeenkomst van de contactgroep Digitalisering van donderdag 18 april was opvallend hoog. Een van de dingen die in Van der Valk hotel Deventer aan de orde kwamen, was namelijk AI, en veel professionals uit de sector zijn razend nieuwsgierig naar wat deze technologie voor de sector kan betekenen.

Dinsdag 23 april 2024
Jaarbeeld Ransomware 2023

In het recent gepubliceerde Jaarbeeld Ransomware 2023 komt een zorgwekkende trend naar voren. Maar liefst 58% van de organisaties die het slachtoffer werden van ransomware, had geen goede back-up procedures.

Maandag 22 april 2024
Nieuw Model Informatieprotocol beschikbaar

digiGO, het platform voor digitaal samenwerken in de ontwerp-, bouw- en technieksector, lanceert versie 1.0 van het Model Informatieprotocol. Hiermee kun je als opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouw eenvoudig projectspecifieke contractuele afspraken vastleggen over digitale informatie-uitwisseling. Het protocol vormt daarmee een aanvulling op de gebruikelijke contractvoorwaarden zoals DNR, UAV, en UAV-GC.