Logo Bouwend Nederland

NIS2: nieuwe wet voor digitale veiligheid

Woensdag 24 mei 2023

Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Vanuit Europa is op 10 november 2022 een nieuwe richtlijn aangekondigd: NIS2, met wettelijke verplichtingen. Deze richtlijnen betekent dat een flink aantal bedrijven verplicht maatregelen moet nemen op het vlak van cybersecurity. De ingangsdatum: 18 oktober 2024. De Eerste en Tweede Kamer moeten deze nieuwe richtlijn nog vertalen naar Nederlandse wetgeving.

Voor wie?

Deze nieuwe wetgeving is verplicht voor essentiële en belangrijke bedrijven. Die zullen zichtzelf op een hoog niveau cyberveilig moeten maken. Tevens hebben zij zorgplicht in de toeleveringsketen. Simpelweg gezegd: zij gaan de bedrijven die aan hen leveren ook een aantal cybersecurity maatregelen opleggen. Hoeveel maatregelen en hoe zwaar die zullen zijn, hangt af van de risicoanalyse.

Wat doet Bouwend Nederland voor je?

We verwachten dat opdrachtgevers in onder andere de drinkwatervoorziening, rioolwaterafvoer en energievoorziening strengere regels rondom veilig digitaal werken zullen opstellen voor hun samenwerkingspartners. Denk aan maatregelen op het gebied van kennis, toegang tot data en cyberveiligheid.

Bouwend Nederland zoekt nu eerst uit wat de nieuwe wetgeving concreet gaat beteken voor bouw- en infrabedrijven. Daarbij trekken we samen op met andere brancheverenigingen en MKB-Nederland en VNO-NCW. Informatie en hulpmiddelen zullen we aanbieden via het platform Samen Digitaal Veilig.

Verder lezen
Meer informatie over de NIS2 vind je op deze overheidssite.

Je kan ook de website van het Digital Trust Center bekijken voor extra uitleg.

Dennis Mollet
beleidsadviseur digitalisering

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.

Dinsdag 9 april 2024
Toepassingen van AI in de bouw

Eind maart vond in Helsinki het eerste fysieke congres over AI in de bouw plaats. Bezoekers uit allerlei landen lieten zich informeren én inspireren over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Die nadruk lag op de toepassing van AI in de ontwerpfase, zoals parametrisch ontwerpen. Maar ook toepassingen in de uitvoering kwamen aan bod. Bouwend Nederland was erbij en gaat samen met Hogeschool Rotterdam verder onderzoek doen naar AI in de bouw.