Logo Bouwend Nederland

Onderzoek naar kansen van waterstof voor de bouw en infra

Dinsdag 24 januari 2023

De waterstofeconomie biedt kansen voor de bouwsector. Zo moeten er fabrieken, zonne- en windparken voor duurzame opwek- en tankstations worden gebouwd. Er zijn aanpassingen nodig aan de ondergrondse infrastructuur én waterstof kan een belangrijke rol spelen in de elektrificatie van bouwplaatsen en de logistiek. Om de kansen voor de bouw- en infrasector scherper in beeld te krijgen, laat Bouwend Nederland samen met de gemeente Groningen een onderzoek uitvoeren. Jouw inbreng is van harte welkom.

Hoewel de technologie nog in zijn beginfase zit, zal groene waterstof naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie. Duurzame wind- en zonne-energie kan worden omgezet in waterstof en waterstof is geschikt om op te slaan, te transporteren of te gebruiken als CO2-vrije brandstof voor bijvoorbeeld de industrie. Maar duurzame waterstof is óók van belang voor het bereiken van Zero Emissie mobiliteit in 2050. Het kabinet heeft dan ook een aanzienlijk deel van het Klimaatfonds gereserveerd voor waterstof. Momenteel vinden diverse pilots en initiatieven plaats om groene waterstof in de praktijk te brengen.  

Onderzoek naar kansen en randvoorwaarden

Helaas is landelijk beleid en coördinatie nog in ontwikkeling en ontbreekt het aan voldoende stimulerende maatregelen. Van bredere opschaling is dan ook nog beperkt sprake. Dat maakt het lastig om te bepalen wat waterstof voor de bouw- en infrasector kan betekenen. Bouwend Nederland laat bureau Berenschot nu een onderzoek uitvoeren om de kansen en toepassingen in kaart te brengen en welke randvoorwaarden nodig zijn. Daarbij kijken we naar huidige en toekomstige toepassingen van waterstof in: de gebouwde omgeving, materieel, logistiek, de bouw van productiefaciliteiten en de aanleg van ondergrondse netwerken.

We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met de gemeente Groningen om óók in te zoomen op de waterstof ontwikkelingen en de kansen van ondernemers in de noordelijke provincies.

Ook jouw inbreng is van harte welkom!

Houdt jouw bedrijf zich bijvoorbeeld bezig met het aanleggen van waterstofleidingen, bouw je gebouwen die waterstof als energiebron hebben, produceer je zelf waterstof of investeer je in materieel met waterstof? Dan is jouw inbreng voor het onderzoek zeer waardevol. Je kan je ervaringen en inzichten aan ons laten weten via Edgar van Niekerk.

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaam én veilig werken met Litium-Ion

Lithium-ion accu’s zijn vaak de kerncomponenten van elektromobiliteit en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door de hoge energiedichtheid en lange levensduur worden deze accu’s heel veel gebruikt. Li-Ion accu’s zijn echter ook gevoelig voor verkeerd gebruik en beschadiging. In deze checklist zet onze verzekeringspartner Howden een aantal aandachtspunten voor veilig werken met Litium-Ion op een rij.

Donderdag 11 april 2024
CBRE verkleint afvalberg van klanten dankzij herbruikbare bekers van Selecta

CBRE, een wereldwijd dienstverlener en investeerder in commercieel vastgoed, introduceert bij haar klanten de ‘Geen Gezeur’-wasservice van Selecta. Werknemers drinken zo uit kwalitatieve herbruikbare koffiebekers die door Selecta ingezameld en gereinigd worden. Dankzij dit initiatief verkleinen klanten van CBRE hun afvalberg aanzienlijk en zijn ze beter gewapend tegen de immer strenge wetgeving rond recycling.