Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Podcast wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf

Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

Donderdag 16 mei 2024

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Podcastserie Expeditie Energie

In deze tweede aflevering van Expeditie Energie bespreken Tjalling de Vries, Afdelingshoofd Energietransitie in de Gebouwde Omgeving bij het ministerie van BZK, en Robert Crabbendam, business manager bij HVC, wat er komt kijken bij een publiek warmtebedrijf. HVC staat voor huisvuilcentrale. Dit is van oorsprong een afvalbedrijf en is nu ook een 100 % publiek warmtebedrijf.

Wethouder Michel Klijmij-van der Laan (gemeente Gouda) stelt vragen over de financiële en organisatorische gevolgen van de warmtetransitie, de rol van de gemeente en hoe de verschillende belangen behartigd kunnen worden.

Deze podcastserie is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify

Waarom deze podcast

Deze podcastserie is gemaakt om kennis en informatie over de energietransitie in de gebouwde omgeving te delen. Vanuit het Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde Omgeving werkt Bouwend Nederland hieraan mee, net als: ministerie van BZK, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Aedes, Techniek Nederland en Energie Nederland.

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 13 juni 2024
Onderwijsdag van de Bouw steeds grootser

Vrijdag 7 juni was het weer de Onderwijsdag van de Bouw. Traditioneel de dag voorafgaand aan de Dag van de Bouw. De vakgroep was deze dag te gast bij Alsema bv en Van Gelder groep.

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Woensdag 12 juni 2024
ONG staat op de agenda en is zichtbaar

Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen op 4 juni werden eerst een aantal vakgroepzaken besproken. Daarna vertelde Jarig Steringa (Gasunie) over hun visie op de gasinfrastructuur tot 2050. Waarna Peter Blesgraaf (kwartiermaker ledengroep warmte koude infrastructuur) de zaal mee nam in zijn ervaringen in de warmtesector. De dag werd met een BBQ afgesloten op het dakterras.