Logo Bouwend Nederland

Praktische informatie Standaard voor Woningisolatie

Woensdag 17 mei 2023

De Standaard voor Woningisolatie is een nieuwe norm voor de warmtevraag in bestaande woningen. Een woning die eraan voldoet, is geschikt voor duurzame verwarming zonder aardgas. De norm biedt een duidelijk perspectief. Je weet wanneer een woning klaar is voor de toekomst. Wat wordt er van jou als aannemer verwacht? We hebben het overzichtelijk voor je op een rij gezet!

Kansen benutten

In de toekomst moeten alle woningen in Nederland voldoen aan de Standaard voor Woningisolatie. Een verbouwing of uitbreiding van de woning biedt kansen om daar nu al stappen in te zetten. Nieuwe dakkapel? Dan ook dakisolatie. Als aannemer is het verstandig bewoners te wijzen op dergelijke kansen. De klant staat dan niet in één keer voor een grote investering, maar kan stap voor stap te werk gaan. Dat bespaart kosten en maakt het werk te overzien.

Praktische online handreiking

Bouwend Nederland heeft ingenieursbureau Nieman gevraagd om een praktische handreiking te maken voor bouwbedrijven:

> Wat is de Standaard voor Woningisolatie?
> Checklist voor het verlagen van de warmtevraag
> Maatregelen per woningtype
> Veel gestelde vragen
> Downloads en links

Deze informatie hebben we online overzichtelijk bij elkaar gezet.

Workshops in de regio

De Standaard voor Woningisolatie is ontwikkeld in het kader van de klimaatdoelen. Richting 2030 moeten ruim 1,5 miljoen koopwoningen, 1 miljoen huurwoningen en 120.000 utiliteitsgebouwen worden verduurzaamd. Dat is dus een aanzienlijk markt- en omzetpotentieel.

Bouwend Nederland organiseert enkele praktijkgerichte workshops over allerlei aspecten en veranderingen waar je mee te maken krijgt bij de warmtetransitie in de bestaande woningvoorraad. We nemen daarbij de standaard als uitgangspunt.

Academy training Verduurzaming bestaande bouw

Behalve de regionale workshops biedt Bouwend Nederland de training Verduurzaming bestaande bouw aan.

Het zwaartepunt van deze training ligt op een praktische aanpak voor veel voorkomende woningtypen. Bijzondere aandacht is er voor een verantwoorde stapsgewijze aanpak en de samenhang tussen gebouw- en installatietechniek.

Meer informatie over deze training vind je via onze Academy.

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaam én veilig werken met Litium-Ion

Lithium-ion accu’s zijn vaak de kerncomponenten van elektromobiliteit en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door de hoge energiedichtheid en lange levensduur worden deze accu’s heel veel gebruikt. Li-Ion accu’s zijn echter ook gevoelig voor verkeerd gebruik en beschadiging. In deze checklist zet onze verzekeringspartner Howden een aantal aandachtspunten voor veilig werken met Litium-Ion op een rij.

Donderdag 11 april 2024
CBRE verkleint afvalberg van klanten dankzij herbruikbare bekers van Selecta

CBRE, een wereldwijd dienstverlener en investeerder in commercieel vastgoed, introduceert bij haar klanten de ‘Geen Gezeur’-wasservice van Selecta. Werknemers drinken zo uit kwalitatieve herbruikbare koffiebekers die door Selecta ingezameld en gereinigd worden. Dankzij dit initiatief verkleinen klanten van CBRE hun afvalberg aanzienlijk en zijn ze beter gewapend tegen de immer strenge wetgeving rond recycling.