Logo Bouwend Nederland

Premies WGA en Ziektewet 2023 bekend

Dinsdag 6 september 2022

Voor bouw- en infrabedrijven wijzigt de sectorpremie WGA in 2023 niet, die blijft 0,80%. De premie ziektewet (ZW) in 2023 is 0,07 procentpunt lager en komt uit op 0,26%.

De totale kosten nemen hierdoor af in vergelijking met de premies van 2022 (WGA 0,80% en ZW 0,33%). UWV heeft een persbericht uitgebracht met een toelichting bij de nieuwe premies.

Sociale premies

Werkgevers in de bouw en infra dragen jaarlijks sociale premies af over het loon van de werknemers om de werknemers bij het UWV te verzekeren. De premie WGA verzekert tegen de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid en de premie ZW tegen de financiële gevolgen van ziekte. 

Sectoren

Voor iedere sector geldt een specifieke premie. Bouw- en infrabedrijven zijn normaal gesproken ingedeeld in sector 3 "bouwbedrijf" en ontvangen jaarlijks een beschikking van de Belastingdienst voor deze sectorindeling. In de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023 zijn de premies voor alle sectoren opgenomen.

De ramingen die ten grondslag liggen aan de premievaststelling zijn onzekerder dan normaal. Dit omdat het verdere verloop van de coronapandemie en de invloed van de oorlog in Oekraïne nog te onzeker zijn. UWV heeft zich bij de ramingen voornamelijk gebaseerd op de cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) op 9 maart 2022 heeft gepubliceerd.

Eigenrisicodrager

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om zelf de risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid te dragen (eigenrisicodrager). Bouwend Nederland werkt samen met De Goudse, klik hier voor meer informatie.

Bouwend Nederland Advies

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.

Maandag 15 april 2024
Week van ‘Hee, ben jij oké?’ van start

In de bouw-, infra- en installatiesector mag je zijn wie je bent of wilt zijn. Deze week van 15 t/m 21 april is het de Week van 'Hee, Ben Jij Oké?'. Dit landelijke initiatief heeft tot doel om samen met heel veel organisaties en bedrijven onze sector inclusiever en sociaal veiliger te maken. Doe mee en sta samen met andere bedrijven in de week van ‘Hee, ben jij oké?’ stil bij inclusie, diversiteit en sociale veiligheid.

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.