Logo Bouwend Nederland

Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021 biedt inzicht

Donderdag 26 augustus 2021

Recentelijk is door het EIB de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021 opgesteld, in opdracht van de stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW). Met de kalender krijgt de markt meer inzicht en wordt de dialoog tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ondersteund.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft van vrijwel alle waterschappen data ontvangen over projecten die de komende jaren worden voorbereid en aanbesteed. Op basis daarvan is een rapport gemaakt met de belangrijkste resultaten. Het rapport geeft een marktbeeld van maart 2021.

Betere samenwerking mogelijk

"De projectenkalender is belangrijk voor marktpartijen én waterschappen. Daarom ben ik blij dat er nu een vervolg is op de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2019. Deze nieuwe projectenkalender is ook nog eens completer en gedetailleerder. Dat is mooi nieuws voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterschapssector. Zo kunnen waterschappen en marktpartijen nog beter samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd." Dat zegt Toine Poppelaars, portefeuillehouder publiek opdrachtgeverschap in het bestuur van de Unie van Waterschappen.

'Inzicht in werkaanbod belangrijk'

De kalender van dit jaar laat zien dat tien waterschappen een gedetailleerd overzicht van hun projecten voor de komende tijd hebben toegevoegd. Maxime Verhagen, voorzitter Koninklijke Bouwend Nederland, zegt dat onze achterban blij is met deze nieuwe projectenkalender, die weer een stap vooruit is ten opzichte van de vorige. "Het is van groot belang om een zo goed en actueel mogelijk inzicht te hebben in het werkaanbod voor de komende jaren. Bouwers hebben grote behoefte aan inzicht in zowel kwantiteit al kwaliteit van het aanbod: toenemende complexiteit vraagt meer en meer om combinatievorming en niet in de laatste plaats is inzicht in het volume aan duurzame aanbestedingen nodig om investeringen in duurzaam bouwen mogelijk te maken zoals bijvoorbeeld in emissieloos materieel. Mooi om te zien dat steeds meer waterschappen meewerken aan deze belangrijke stap in de samenwerking!"

Bekijk de kalender

Vijf jaar geleden hebben de waterschappen en marktpartijen samen een visie op de waterschapsmarkt ontwikkeld. Die staat in dit document. De drie bouwstenen zijn het creëren van maximale maatschappelijke waarde waarbij de mens centraal staat en er gestreefd wordt naar een gezonde bouwkolom. De kalender draagt hieraan bij. De Projectenkalender vind je op deze pagina. Ook vind je hier de 'Compacte publieksversie Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021' en hier het 'Overzicht op projectniveau van 10 waterschappen'.

Harry Wisse
Accountmanager Bouw & Infra Groot - Belangenbehartiging
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 18 april 2024
Daar zijn ze weer ... de bouwplaatsbezoeken van Brabant Mid-West

Zoals voorgaande jaren organiseert Afdeling Brabant Mid-West kort voor de zomer bouwplaatsbezoeken op drie plekken in de afdeling om lokaal de mogelijkheid te bieden elkaar te blijven zien.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Donderdag 28 maart 2024
Toolboxen, werkplekinspecties, introductie nieuwe veiligheidsapps en een escape room

Ook in Afdeling Brabant Mid-West werd er veel aandacht geschonken aan de 2024-editie van de Bewust Veilig-dag. Veel leden schonken op deze dag extra aandacht aan veiligheid met hun medewerkers.