Logo Bouwend Nederland

Risico’s van werken bij en met gasleidingen

Vrijdag 14 april 2023

Soms is het lastig om het risico van een discipline in te schatten als je zelf daarin niet actief bent. Het helpt dan dat experts hun kennis en ervaringen delen. Onlangs zijn er door de werkgroep Leren van Gasincidenten twee nieuwe toolboxflyers gepubliceerd. Daarnaast heeft Enexis een kort filmpje gepubliceerd. Werk jij met of nabij gasleidingen, lees dan verder.

In opdracht van de Groep Veiligheidsregelgeving (GVR, VIAG) is de landelijke werkgroep Leren van Gasincidenten actief. Deze groep verzamelt en analyseert incidenten die plaatsvinden bij het werken aan gasnetten. De focus ligt hierbij op incidenten met vrije gasuitstroom. Leerzame incidenten worden met toolboxflyers, reflectiekaarten en presentaties onder de aandacht gebracht. De vrij te gebruiken toolboxflyers zijn te vinden op de BEI-VIAG site.

Flyer 7: Gevaar van afdekken van gaslekken met zand

Bij een gaslek in een leiding in de grond is de eerste reactie van aanwezigen vaak om het lek te dichten met aarde of bouwzand of provisorisch dichten. Wees je ervan bewust dat dit gevaarlijk is! Het afdekken met zand vergroot namelijk de kans op verspreiding van aardgas via openingen onder de grond. Hierdoor kunnen op plekken in de buurt explosieve gasmengsels ontstaan; soms op tientallen meters van het lek. In de flyer worden twee incidenten besproken waarbij een lek met aarde was afgedekt. In beide gevallen raken woonhuizen ernstig beschadigd. Daarnaast is het ook niet verstandig om een gaslek provisorisch te dichten. Laat het gas vrij uitstromen, houd afstand en alarmeer de hulpdiensten!

Deze video is ook beschikbaar in PoolsDuits en Engels, net als de bijbehorende toolbox (aan te klikken onder het filmpje).

Flyer 8: Zeker stellen dat gasleidingen drukloos zijn

Deze flyer bespreekt een incident dat plaatsvond tijdens een saneringsproject. Bij het beschreven incident zijn blazen in een gietijzeren gasleiding geplaatst. Na het plaatsen wordt niet zeker gesteld of de leiding inderdaad drukloos is. Er wordt geen nuldrukmeting en controle drukopbouw uitgevoerd. Hierdoor wordt niet opgemerkt dat de leiding weer onder druk komt te staan vanwege afval en vuil tussen één van de blazen en de leiding. Als gevolg ontstaat er bij het knippen van de leiding direct een gevaarlijke vrije gasuitstroom.

Het dragen van gasdetectie apparatuur, ook als je niet aan gasleidingen werkt, helpt in het vroegtijdig alarmeren van vrijkomend gas.

Heb je behoefte aan meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.

Maandag 15 april 2024
Week van 'Hee, ben jij oké?' van start

In de bouw-, infra- en installatiesector mag je zijn wie je bent of wilt zijn. Deze week van 15 t/m 21 april is het de Week van 'Hee, ben jij oké?'. Dit landelijke initiatief heeft tot doel om samen met heel veel organisaties en bedrijven onze sector inclusiever en sociaal veiliger te maken. Doe mee en sta samen met andere bedrijven in de week van 'Hee, ben jij oké?' stil bij inclusie, diversiteit en sociale veiligheid.

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.