Logo Bouwend Nederland

Rookverbod voor hele werkomgeving vanaf 1 januari 2022

Maandag 27 december 2021

Vanaf 1 januari 2022 geldt een rookverbod voor de gehele werkomgeving. Dat betekent dat rookruimtes binnen vanaf dan gesloten moeten zijn en het verboden is om te roken op alle werkplekken. Onder werkplekken vallen ook plaatsen waar buiten gewerkt wordt, cabines van bedrijfsvoertuigen en ander materieel. Bovendien moet je als werkgever je medewerker aanspreken en handhaven wanneer het rookverbod overtreden wordt.

Je medewerkers hebben recht op een rookvrije werkplek. Hier ben je als werkgever verantwoordelijk voor. Dat betekent dat er een rook(vrij)beleid moet zijn, passend bij de regels die vanaf 1 januari 2022 zullen gaan gelden. Als werkgever moet je vanaf dan werkwijzen, regels en procedures vaststellen voor een rookvrije werkplek.

Moet ik rookbeleid opstellen of aanpassen?

Dan zijn er twee dingen waarmee je rekening moet houden:

  • Je moet het beleid motiveren aan de hand van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dat betekent dat het belang van jullie bedrijf groter moet zijn dan het belang van de medewerker. Een gezonde en rookvrije werkplek is al snel een zwaarwegend bedrijfsbelang.
  • Beschikt je bedrijf over een ondernemingsraad (OR) dan moet het in te voeren beleid vooraf met hen afgestemd zijn. De OR heeft namelijk instemmingsrecht. Instemmingsrecht is altijd nodig wanneer je personele regelingen of arbeidsomstandigheden wilt vaststellen of wijzigen. Rookbeleid valt hieronder.

Mag ik buiten een plek maken om beschut te roken?

Een beschutte rookplek mag je alleen inrichten op het buitenterrein bij je bedrijf. Voorwaarde is dat je de voorziening volledig buiten het gebouw plaatst, bijvoorbeeld op de parkeerplaats. Op binnenplaatsen en onder afdakjes van het gebouw mag je dus niet zo'n rookplek maken. Verder gelden de volgende eisen:

  • De voorziening mag niet aan het gebouw grenzen of bevestigd zijn (zoals een afdakje).
  • De voorziening mag geen overlast naar binnen geven.
  • De voorziening mag geen overlast geven aan personen die het gebouw willen betreden.
  • De voorziening heeft geen andere functie waarvoor niet-rokers de voorziening moeten betreden (zoals een fietsenhok).
Bouwend Nederland Advies

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.

Maandag 15 april 2024
Week van ‘Hee, ben jij oké?’ van start

In de bouw-, infra- en installatiesector mag je zijn wie je bent of wilt zijn. Deze week van 15 t/m 21 april is het de Week van 'Hee, Ben Jij Oké?'. Dit landelijke initiatief heeft tot doel om samen met heel veel organisaties en bedrijven onze sector inclusiever en sociaal veiliger te maken. Doe mee en sta samen met andere bedrijven in de week van ‘Hee, ben jij oké?’ stil bij inclusie, diversiteit en sociale veiligheid.

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.