Logo Bouwend Nederland

Saneren asbesthoudende beglazingskit

Vrijdag 19 februari 2021

Asbesthoudende beglazingskit met maximaal 5% chrysotiel kan veilig onder risicoklasse 1 worden verwijderd. Daartoe is het door woningcorporatie-organisatie Aedes opgestelde protocol door de bevoegde commissie SCi-547 in september 2019 goedgekeurd. Door Aedes opgedragen onderzoek heeft uitgewezen dat bij het saneren van asbesthoudende beglazingskit de grenswaarde niet wordt overschreden. Daardoor is de indeling in SMA-rt gewijzigd in ‘risicoklasse 1’. Bij de totstandkoming van dit protocol zijn zowel Vakgroep Glas van Bouwend Nederland als OnderhoudNL nauw betrokken geweest.

Het protocol beschrijft stap voor stap de werkmethode die van toepassing is op bedrijven, die in opdracht van woningcorporaties renovatie of schadeherstel uitvoeren en asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1 moeten saneren. Het protocol is in mei 2020 nog een keer aangepast op basis van reacties en opgedane ervaringen in de praktijk.

De meest recente versie van het asbestprotocol


Training saneren asbesthoudende beglazingskit

Kenniscentrum Glas organiseert voor werknemers van glaszet- en onderhoudsbedrijven een 1-daagse training met als doel de deelnemers die kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn bij het werken volgens het protocol zodat werkzaamheden aan asbesthoudende beglazingskitten volgens de daarvoor opgestelde procedures kunnen worden uitgevoerd. Om de asbesthoudende beglazingskit te mogen verwijderen moet men aankunnen tonen dat men hiervoor deskundig is. Deze deskundigheid kan worden aangetoond met het certificaat van de training “Saneren Asbesthoudende beglazingskit onder Risicoklasse 1”. De deelnemer ontvangt dit persoonlijke certificaat na het volgen van de training en het voldoende afleggen van een toets. Meer informatie over de cursus via deze link Training Saneren asbesthoudende beglazingskit.

Webinar verwijderen asbesthoudende beglazingskits onder risicoklasse 1

Kenniscentrum Glas organiseert voor de leden en klanten van van Vakgroep GLAS een webinar waarin o.a. een korte uitleg gegeven wordt over het protocol en het te volgen stappenplan. Hierna heeft u een beeld wat het inhoudt om asbesthoudende beglazingskits onder risicoklasse 1 te gaan verwijderen.

Het webinar duurt ongeveer 1,5 uur.

Heeft u hiervoor interesse? U kunt hiervoor contact opnemen met Irene Taal via i.taal@bouwendnederland.nl.  

Irene Taal
Secretaresse vakgroep GLAS
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 22 april 2024
Bouwbedrijf Vrolijk maakt het spelenderwijs veiliger

Bij Bouwbedrijf Vrolijk doen ze het vaak nét een beetje anders. Zo ook tijdens de Bewust Veilig-dag. Dit jaar werden alle medewerkers in groepjes getraind op digitale veiligheid via mobiele escaperooms. Eerder al ontwikkelde Vrolijk een eigen game waarin veiligheid op de bouwplaats centraal staat. “Een serieus thema als veiligheid kan je spelenderwijs juist heel effectief onder de aandacht brengen”, meent KAM-manager Marco Waarts.

Donderdag 18 april 2024
Praktisch werkboek over klimmen op de veiligheidsladder

Tijdens de bestuurdersdag was er volop aandacht voor veiligheidscultuur en psychologische veiligheid. Onze bestuurders zagen een toneelstuk over een onveilige situatie op het werk en reflecteerden daarop. Ook was er een keynote lezing over psychologische veiligheid. En op de tafels lag een proefdruk van het nieuwe werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder. Dit werkboek voor mkb-bedrijven is in opdracht van ons ontwikkeld.

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.