Logo Bouwend Nederland

Siers zet detectie- en meetsystemen in om de nauwkeurigheid van (KLIC)data te vergroten

Maandag 17 april 2023

Om schades aan kabels en leidingen te voorkomen, dien je de WIBON (Wet Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) en de Richtlijn 'zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase' (CROW500) te hanteren. In een gesprek met Mechiel van Manen, Operationeel Manager Infraconsult bij de Siers Groep, wordt het gebruik van detectie apparatuur besproken en wordt er ingegaan op hoe de lokalisatieplicht van de CROW500 kan worden nageleefd. Lees verder als je hier meer over wilt weten.

In de CROW500 staat dat de ontvangen gebiedsinformatie - wat in de praktijk vaak KLIC-melding is - een theoretische ligging van een kabel of leiding aangeeft. De werkelijke ligging kan hiervan afwijken en dit kan risico’s veroorzaken tijdens de uitvoering, het grondroeren. Ook kan het nodig zijn om de werkelijke ligging te kennen om te bepalen of de ligging een conflict vormt voor het ontwerp. Het is dus belangrijk dat de werkelijke ligging al in de voorbereiding wordt bepaald. Dit wordt gedaan door het lokaliseren van de kabels en leidingen binnen het zoekgebied wat aangegeven is in de CROW500. Dit lokaliseren kan op verschillende manieren. Siers Infraconsult, onderdeel van de Siers Groep, heeft de expertise voor het lokaliseren, inmeten en vervaardigen van revisiegegevens ten behoeve van engineering van kabels en leidingen voor netbeheerders. Daarnaast werkt Siers ook voor bijvoorbeeld gemeentes en waterschappen die steeds vaker te maken krijgen met de drukte in de ondergrond.

Doelgericht lokaliseren

In deel 2 van de CROW500, genaamd "Het Kennisdeel", wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het lokaliseren van kabels en leidingen. Tijdens de onderzoeksfase is het belangrijk om de KLIC-gegevens te verifiëren en op zoek te gaan naar vrije ruimte. Daarnaast is het essentieel om ervoor te zorgen dat het definitieve ontwerp haalbaar is, bijvoorbeeld door te bepalen welke ruimte beschikbaar is voor het kruisen van bestaande kabels en leidingen. Hierbij speelt de diepteligging (z-waarde) een belangrijke rol, evenals de beschikbare ruimte tussen kabels en leidingen. Afhankelijk van het doel, kan de juiste methode voor lokaliseren worden gekozen.

Inzet detectieploegen

De detectieploegen bij Siers Infraconsult bestaan uit detectiespecialisten samen met een graafploeg. Deze specialisten zijn uitgerust met verschillende lokalisatietechnieken, zoals grondradar, EML (Elektro Magnetische Lokalisatie), sonde en gyroscoop. Door bijvoorbeeld grondradar te combineren met EML, zoals een kabelzoeker, kunnen geleidende kabels en leidingen beter in beeld worden gebracht zonder veel te hoeven graven. Gyroscoop of een sonde wordt gebruikt om gestuurde boringen en zinkers in beeld te brengen. De detectieploeg bepaalt tijdens het werk welke technieken nodig zijn om een duidelijk beeld van de ondergrond te krijgen. Het is belangrijk om te realiseren dat scantechnieken het aantal proefsleuven kunnen verminderen, waardoor er minder gegraven hoeft te worden.

Data optimalisatie

Naast het inwinnen van gegevens in de voorbereidende fases is Siers ook bezig om te kijken hoe as-built gegevens sneller, beter en gemakkelijker ingewonnen kunnen worden. Alle huisaansluitploegen zijn al uitgerust met eenvoudig te bedienen GPS apparatuur. Momenteel wordt er samen met netbeheerders en onderzoeksinstellingen zoals de Universiteit Twente onderzocht hoe de aangelegde kabel of leiding eenvoudig en direct in de systemen van de netbeheerder geplaatst kan worden. De eerste pilots zien er veelbelovend uit en er wordt verwacht dat er snel verdere stappen kunnen worden gezet.

Voor meer informatie over het lokaliseren, inwinnen en verwerken van data van kabels en leidingen, neem contact op met Mechiel van Manen. Wil jij net als Mechiel van Manen delen hoe voldaan wordt aan de CROW500, neem contact op met Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 24 april 2024
Inspectie bij isolatiebranche: breng je arbozorg op tijd in orde

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de isolatiebranche voldoen aan de Arbowetgeving. Ze controleren in het bijzonder of je voldoet aan een aantal basisverplichtingen. Dit zijn het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst. Bouwend Nederland onderschrijft het doel van deze inspectie: een betere beheersing van risico’s bij vooral kleinere bedrijven. Daar gebeuren namelijk relatief vaker ernstige ongevallen.

Maandag 22 april 2024
Bouwbedrijf Vrolijk maakt het spelenderwijs veiliger

Bij Bouwbedrijf Vrolijk doen ze het vaak nét een beetje anders. Zo ook tijdens de Bewust Veilig-dag. Dit jaar werden alle medewerkers in groepjes getraind op digitale veiligheid via mobiele escaperooms. Eerder al ontwikkelde Vrolijk een eigen game waarin veiligheid op de bouwplaats centraal staat. “Een serieus thema als veiligheid kan je spelenderwijs juist heel effectief onder de aandacht brengen”, meent KAM-manager Marco Waarts.

Donderdag 18 april 2024
Praktisch werkboek over klimmen op de veiligheidsladder

Tijdens de bestuurdersdag was er volop aandacht voor veiligheidscultuur en psychologische veiligheid. Onze bestuurders zagen een toneelstuk over een onveilige situatie op het werk en reflecteerden daarop. Ook was er een keynote lezing over psychologische veiligheid. En op de tafels lag een proefdruk van het nieuwe werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder. Dit werkboek voor mkb-bedrijven is in opdracht van ons ontwikkeld.