Logo Bouwend Nederland

Sneller en goedkoper tunnels aanleggen: hoe doe je dat?

Dinsdag 25 augustus 2020

Het aanleggen van tunnels is over het algemeen een tijdrovende klus, maar dankzij innovaties in de bouwsector kan dit proces niet alleen versneld worden, maar ook nog tegen lagere kosten. Zo gaat dat.

Ingenieursbureau Bovon bedacht een nieuwe machine die veel werkzaamheden tegelijk kan doen. Zo kunnen niet alleen tunnels, maar ook onderdoorgangen, verdiepte wegen en dijkverhogingen op een efficiëntere manier worden gebouwd. De omgevingsbelasting is minimaal.

Wat is de 'TunnelGraafMethode'?

Grondfrezen graven de grond af naar een met water gevulde drukkamer. Het mengsel van grond en water wordt vervolgens met zandpompen afgevoerd. In de ontstane sleuf of tunnel worden U-vormige prefab elementen geplaatst. Zo ontstaat een rechthoekige bak of buis. Damwanden, onderwaterbeton en bemaling zijn op deze manier niet nodig. Ook bentoniet is overbodig. De tunnelgraafmachine verplaatst zich met hydraulische cilinders die zich afzetten tegen de laatst aangebrachte tunnelelementen. Het apparaat is verticaal en horizontaal bestuurbaar.

Hoe snel gaat dat?

In slechts acht uur kunnen acht bouwelementen geplaatst worden. Dat komt neer op een productie van twaalf tot 24 meter.

Geen oppervlakteverstoring

Innovatief is dat de tunnelgraafmachine onder een maaiveld of het water een tunnel kan aanleggen. Ook een constructie onder een snelweg of spoorondergang is zo geen probleem.

Het is ook mogelijk om via het 'open sleufprincipe' te bouwen. De elementen worden dan door een kraan van bovenaf ingebracht. De tunnel kan vervolgens met prefab dakplaten worden afgedekt. Bij een kruising kan de open sleuf worden aangepast naar een gesloten tunnelgraafwerkwijze.

Milieubesparing?

Ja, want door deze manier van bouwen zijn er lagere kosten, korte projecttijden, minimale omgevingsbelasting en een lage CO2-uitstoot bij de aanleg van leiding-, voetgangers-, fiets-, verkeerstunnels, verdiepte wegen en onderdoorgangen. De besparing is tot 20.000 ton CO2 per kilometer tunnel. Dat is zo'n 35%.

Andere voordelen?

Door tunnels met deze methode aan te leggen wordt bespaard op trekpalen, bemaling, diepwanden, onderwaterbeton en is er geen grondwateronttrekking. Het beslag op grond voor het werkterrein is minimaal.

De Bouw Maakt Het Slim

De Bovon TunnelGraafMethode is een van de innovaties die is geüploadet op De Bouw Maakt Het Slim. Heb jij ook een handige innovatie waarmee je de bouw- en infrasector kan verrijken? Via dit formulier kan je hem aanmelden. 

Harry Wisse
Accountmanager Bouw & Infra Groot - Belangenbehartiging
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.

Dinsdag 9 april 2024
Toepassingen van AI in de bouw

Eind maart vond in Helsinki het eerste fysieke congres over AI in de bouw plaats. Bezoekers uit allerlei landen lieten zich informeren én inspireren over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Die nadruk lag op de toepassing van AI in de ontwerpfase, zoals parametrisch ontwerpen. Maar ook toepassingen in de uitvoering kwamen aan bod. Bouwend Nederland was erbij en gaat samen met Hogeschool Rotterdam verder onderzoek doen naar AI in de bouw.