Logo Bouwend Nederland

Software ontwikkelt: ons overzicht is uitgebreid

Vrijdag 3 maart 2023

Uit een onlangs uitgevoerde onderzoek naar digitalisering in de bouw- en infrasector werd al duidelijk dat aannemers grote stappen voorwaarts hebben gemaakt in het digitaliseren van hun processen. Voor leden die zich willen oriënteren op beschikbare software voor hun bouwproces is er op de website een overzicht te vinden van sofwarepakketten waarmee veel leden werken en positieve ervaringen mee hebben.

Het overzicht vermeld zowel totale ERP-pakketten als sofware voor deelprocessen als calculatie en oplevering. Ook is er een verwijzing naar een vergelijkingspagina voor BIM-software. Omdat processen en software voortdurend in ontwikkeling zijn, passen wij ook met regelmaat het softwareoverzicht aan. Zo ook nu zijn er vier leveranciers met hun pakket aan het overzicht toegevoegd en heeft Pro4All, waarvan vele leden gebruik maken, de mogelijkheden wat aangepast. Ook is er een ICT-partner toegevoegd die het mogelijk maakt om vanuit cloud-werkplekken ook in alle grafische (BIM) bestanden realtime met je partners te werken.

Wet kwaliteitsborging

Veel pakketten maken ook koppelingen of passen hun software aan om klaar te zijn voor de komst van de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (per 1-1-2024). Zij vermelden dat veelal onder het kopje 'opmerkingen' dat je na openklappen van elk pakket kunt vinden.

Ga hier naar het volledige en vernieuwde software-overzicht en lees hier de resultaten van het onderzoek naar digitalisering in de sector.

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.

Dinsdag 9 april 2024
Toepassingen van AI in de bouw

Eind maart vond in Helsinki het eerste fysieke congres over AI in de bouw plaats. Bezoekers uit allerlei landen lieten zich informeren én inspireren over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Die nadruk lag op de toepassing van AI in de ontwerpfase, zoals parametrisch ontwerpen. Maar ook toepassingen in de uitvoering kwamen aan bod. Bouwend Nederland was erbij en gaat samen met Hogeschool Rotterdam verder onderzoek doen naar AI in de bouw.