Logo Bouwend Nederland

Thema’s Programma Veiligheid in de Bouw belegd bij partijen uit de stuurgroep

Woensdag 14 februari 2024

Begin vorig jaar heeft het programma Veiligheid in de Bouw verbetervoorstellen opgeleverd voor drie thema’s: regie op veiligheid, borgen van constructieve veiligheid en het versterken van lerend vermogen. De verbetervoorstellen hebben de vorm van concrete handreikingen en zijn bedoeld voor de hele bouwsector. Uit een verkenning blijkt dat het niet lukt om deze thema’s elders te beleggen. Daarom hebben de organisaties in de stuurgroep besloten om zelf het ontwikkelde gedachtegoed te beheren en breder te verspreiden.

In de jaren tot begin 2023 heeft het programma Veiligheid in de Bouw gewerkt met een kerncoalitie van actief betrokken opdrachtgevers, bedrijven en kennisinstellingen. Geïnitieerd en aangestuurd door een stuurgroep van Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en NLingenieurs. 

 

Voor het ontwikkelen van de verbetervoorstellen heeft de tijdelijke programmastructuur van samenwerkende organisaties goed gewerkt. Voor het beheren en implementeren is volgens de stuurgroep een meer structurele organisatie nodig. Daarom is bij diverse bestaande partijen in de sector – actief op het vlak van verbeteren van veiligheid – verkend of zij het beheer van een of meerdere van de thema’s van het programma kunnen overnemen.

 

Uit die verkenning, uitgevoerd door een onafhankelijke adviseur, blijkt dat het op dit moment nog niet mogelijk is om het gedachtegoed structureel te beleggen. Belangrijkste redenen zijn dat het gedachtegoed op onderdelen nog inhoudelijke uitwerking vraagt en/of dat partijen geen passende business case zien in het toevoegen van dit werk aan hun huidige activiteiten. 

De drie thema’s belegd bij organisaties uit de stuurgroep 

Daarom hebben de partijen in de stuurgroep besloten om zelf het ontwikkelde gedachtegoed te beheren en breder te verspreiden. De thema’s zijn als volgt ondergebracht:  

  • Lerend vermogen: Bouwend Nederland en de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Leren van elkaar is al jaren een van de pijlers van de GCVB en samen met Bouwend Nederland wordt gewerkt aan het doorontwikkelen van tools voor meldingen en het uitwisselen van leerervaringen. Daarnaast werken beide organisaties al samen aan een cultuur in de sector waar het veilig is om met elkaar fouten te delen en daardoor van elkaar te leren. 
  • Constructieve veiligheid: VNconstructeurs en NLingenieurs. Het eindproduct van de werkgroep is op onderdelen al verder uitgewerkt, zoals voor de overdracht van verantwoordelijkheden van de coördinerend constructeur in verschillende projectfasen. Maar daarmee is het nog niet klaar. Beide verantwoordelijke partijen betrekken waar nodig andere organisaties, zoals het Constructeursregister, vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven en KPCV. 
  • Regie op veiligheid: De publieke opdrachtgevers uit de GCVB, met Rijkswaterstaat als eerste aanspreekpunt en in nauw overleg met het Opdrachtgeversforum. In de handreiking voor dit thema is uitgewerkt hoe opdrachtgevers in de bouw een expliciet in contracten vastgelegde rol als regisseur voor veiligheid krijgen en opdrachtnemers zorgen voor een veiligheidsaanspreekpunt. Aandachtspunt is de vertaling naar en het meenemen van kleinere opdrachtgevers en het MKB.

De stuurgroep bewaakt de samenhang 

De Stuurgroep Veiligheid in de Bouw komt in 2024 periodiek bijeen om de acties en voortgang op de drie thema’s te bespreken en op elkaar af te stemmen. Ook blijven de partijen in de stuurgroep samenwerken om het gedachtegoed verder te verspreiden en implementeren. 

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.

Maandag 15 april 2024
Week van ‘Hee, ben jij oké?’ van start

In de bouw-, infra- en installatiesector mag je zijn wie je bent of wilt zijn. Deze week van 15 t/m 21 april is het de Week van 'Hee, Ben Jij Oké?'. Dit landelijke initiatief heeft tot doel om samen met heel veel organisaties en bedrijven onze sector inclusiever en sociaal veiliger te maken. Doe mee en sta samen met andere bedrijven in de week van ‘Hee, ben jij oké?’ stil bij inclusie, diversiteit en sociale veiligheid.

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.