Logo Bouwend Nederland

Toolbox veilig gebruik haakse slijper

Maandag 16 januari 2023

Een van de belangrijke elementen binnen de Governance Code 'Samen Veilig Werken aan Warmte' (SVWAW) is het samen leren van incidenten om daarmee de veiligheidsbewustzijn te vergroten. Gebleken is dat 60% van de incidenten / letselongevallen met haakse slijper / slijptollen met letsel tot gevolg, te vaak voorkomen. Recent is er een toolbox hierover beschikbaar gesteld. Gebruik jij de haakse slijper / slijptol, lees dan vooral verder!

Eind 2017 zijn de eerste ideeën ontstaan en in 2018 is de Governance Code 'Samen Veilig Werken Aan Warmte' gevormd. Directies van betrokken aannemers en warmtebedrijven hebben op 7 maart 2018 deze governance code ondertekend. Binnen de Governance Code SVWAW is één van de zes veiligheidsthema's 'samen leren van successen en incidenten'. Dat betekent dan ook dat opdrachtgevers én opdrachtnemers samen aan de slag zijn en niet ieder apart in het eigen bedrijf.

Eisen

Vanuit de techniek worden er een aantal eisen gesteld aan het materieel die aanwezig moeten zijn op de haakse slijper / slijptol:

 • Kick-back functie;
 • Herstart beveiliging;
 • Gebruik van schijf binnen de houdbaarheidstermijn;
 • Scherm voor spaanders / vonken;
 • Gekeurd en juiste staat.

Daarnaast wordt er met betrekking tot de bediening geëist dat:

 • Het middel altijd met 2 handen wordt bediend;
 • Het middel uit staat wanneer het wordt weggelegd:
  o Handen van het apparaat af = schijf staat stil;
  o Schijf wisselen = stekker / accu er uit.
 • Het werkstuk vast / geborgd staat;
 • De juiste PBMs worden gebruikt:
  o Gelaatscherm;
  o Handschoenen (leer);
  o Lichaam bedekkende kleding.

Uitgangspunt voor het gebruik van materieel is dat je moet zorgen dat het juiste middel wordt gebruikt bij de werkzaamheden, materieel gekeurd en in de juiste staat is en de gebruiker ervoor opgeleid is.

Borging

Om samen, in de keten daadwerkelijk te zorgen dat incidenten met haakse slijper / slijptol afnemen en liefst niet meer voorkomen moet er borging plaatsvinden bij opdrachtgever, opdrachtnemer en zzp'ers.

 • Opdrachtgevers nemen dit op uiterlijk 1-1-2023 in hun contract- en inkoop voorwaarden. Hierin wordt rekening gehouden met de ingangstermijn.
 • Opdrachtnemers moeten vanaf 1-1-2023 de juiste middelen verstrekken, waarbij vanaf 1-7-2023 alle haakse slijpers / slijptollen vervangen zijn. Hierbij hoort ook dat de toolbox voor 1-7-2023 is gegeven. In contract- en inkoop voorwaarden van ingehuurde partijen is dit opgenomen vanaf 1-1-2023.
 • ZZP’ers zorgen voor vervanging van hun middelen voor 1-7-2023.

Voor alle partijen geldt dat zij toe moeten zien op het gebruik van het juiste materieel en de beschreven gedragsregels. Een half jaar na implementatie (1-1-2024) wordt het werken met de haakse slijper / slijptol geëvalueerd. Relatie met de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer

Als vakgroep ONG ondersteunen wij de Governance Code SVWAW waarin onze leden actief aan bijdragen. De komende jaren zal de druk op de warmtebranche toenemen. Maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid in de sector. Binnen de vakgroep is er de ledengroep Warmte Koude Infra (WKI) die een strategie heeft opgesteld. Binnen deze strategie is bewust gekozen om voor het onderwerk veiligheid mee te liften op de Governance Code SVWAW en producten die daar ontstaan te delen.

Raadpleeg hier de toolbox en begeleidende briefVia deze link bekijk je de poster hoe je veilig werkt met de haakse slijper.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 24 april 2024
Inspectie bij isolatiebranche: breng je arbozorg op tijd in orde

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de isolatiebranche voldoen aan de Arbowetgeving. Ze controleren in het bijzonder of je voldoet aan een aantal basisverplichtingen. Dit zijn het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst. Bouwend Nederland onderschrijft het doel van deze inspectie: een betere beheersing van risico’s bij vooral kleinere bedrijven. Daar gebeuren namelijk relatief vaker ernstige ongevallen.

Maandag 22 april 2024
Bouwbedrijf Vrolijk maakt het spelenderwijs veiliger

Bij Bouwbedrijf Vrolijk doen ze het vaak nét een beetje anders. Zo ook tijdens de Bewust Veilig-dag. Dit jaar werden alle medewerkers in groepjes getraind op digitale veiligheid via mobiele escaperooms. Eerder al ontwikkelde Vrolijk een eigen game waarin veiligheid op de bouwplaats centraal staat. “Een serieus thema als veiligheid kan je spelenderwijs juist heel effectief onder de aandacht brengen”, meent KAM-manager Marco Waarts.

Donderdag 18 april 2024
Praktisch werkboek over klimmen op de veiligheidsladder

Tijdens de bestuurdersdag was er volop aandacht voor veiligheidscultuur en psychologische veiligheid. Onze bestuurders zagen een toneelstuk over een onveilige situatie op het werk en reflecteerden daarop. Ook was er een keynote lezing over psychologische veiligheid. En op de tafels lag een proefdruk van het nieuwe werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder. Dit werkboek voor mkb-bedrijven is in opdracht van ons ontwikkeld.