Logo Bouwend Nederland

Trede drie Safety Culture Ladder vanaf 1 juli 2026 vereist bij ViA

Woensdag 13 december 2023

Het aanscherpen van de ViA-eis (veiligheid in aanbestedingen) van Trede 2 naar Trede 3 wordt uitgesteld naar 1 juli 2026. De Governance Code Veiligheid in de Bouw heeft dit besloten omdat er nog geen goed alternatief is voor het lichtste bewijsmiddel. Het doel van de ViA is de bouwsector veiliger maken door meer aandacht voor bewustzijn, houding en gedrag.

Lichtste bewijsmiddel ViA

Op dit moment accepteert ViA de ASA (Approved Self Assessment) om Trede 2 te duiden, maar voor de vereisten van Trede 3 voldoet dit niet. Daarom zet de GCVB in op het ontwikkelen van een nieuwe tool. Die moet uiterlijk 1 januari 2025 klaar zijn, zodat NEN samen met de certificerende instellingen en bedrijven die hiervoor open staan een proefperiode kan beginnen. 

Over Veiligheid in Aanbestedingen

Steeds meer publieke opdrachtgevers bereiden zich voor om de ViA-eis te gaan stellen, zoals waterschappen, provincies en gemeenten. Opvallend is dat veel bedrijven die de stap naar certificering hebben genomen, erg te spreken zijn over de aanbevelingen die zij ontvangen bij het certificaat. Hierdoor kan je zelfstandig aan de slag met de groei op de SCL-Veiligheidsladder, zonder externe adviseur.

Meer informatie

Op de website van de GCVB vind je meer informatie over Veiligheid in Aanbesteding (ViA) en SCL

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.

Maandag 15 april 2024
Week van 'Hee, ben jij oké?' van start

In de bouw-, infra- en installatiesector mag je zijn wie je bent of wilt zijn. Deze week van 15 t/m 21 april is het de Week van 'Hee, ben jij oké?'. Dit landelijke initiatief heeft tot doel om samen met heel veel organisaties en bedrijven onze sector inclusiever en sociaal veiliger te maken. Doe mee en sta samen met andere bedrijven in de week van 'Hee, ben jij oké?' stil bij inclusie, diversiteit en sociale veiligheid.

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.