Logo Bouwend Nederland

Van de digitale kruiwagen tot 3D inmeten, digitalisering op de bouwplaats kent vele facetten

Vrijdag 12 mei 2023

De contactgroep digitalisering kwam samen om aan de slag te gaan met het thema 'digitalisering op de bouwplaats'. Vooral gericht op de praktijk, en op het gebruik van digitale tools om het werk makkelijker te maken.

Alles moet passen

Patricia de Haan van bureau de Haan Staphorst en bouwbedrijf Groenveste verzorgt de aftrap en geeft weer welke ontwikkelingen er binnen het bedrijf spelen. Vanuit bureau de Haan wordt er dagelijks gewerkt aan de missie 'beter bouwen', voor een compleet beeld van waarom de digitale revolutie misschien wel in Staphorst begint verwijs ik graag door naar dit artikel uit de Cobouw van vorig jaar. Tijdens de bijeenkomst van de contactgroep staat het thema 'digitalisering op de bouwplaats' centraal, waarbij we vanuit bureau de Haan inzoomen op het 3D inmeten. Nieuwe technologieën stellen nieuwe eisen aan maatvoering. In het verleden was een tekening voor een goede timmerman voldoende om zelf de meetpunten uit te zetten. Door moderne 3D technieken veranderen de mogelijkheden en inzichten rondom maatvoering drastisch, en kunnen we aan de hand van een scan veel meer data ophalen om maten te bepalen én uit te zetten, zo legt maatvoerder Henk Vogelzang uit. Met een de SX scanning Total Station is het bedrijf in staat om de steeds weer afwijkende maten van bestaande huizen en gebouwen te herkennen en te vertalen naar productiemodellen. Dit helpt in de stap om meer geïndustrialiseerd te gaan werken. Ook wordt de link gelegd met de wet kwaliteitsborging, en hoe een scan met point cloud veel inzicht kan geven in de ondergrond en het leidingwerk. 

Casus bouwbedrijf Kooi uit Appingedam

Vanuit bouwbedrijf Kooi wordt er gewerkt met Navision. Het bedrijf overweegt om het inkooptraject aan te passen, geeft Henk Schipper aan. Dit vraagt juridisch het nodige, maar ook is de wens om de nieuwe praktische oplossing in te regelen via Navision. Het gesprek ging vervolgens over opdrachtverstrekking en onderling werden er voorbeelden gedeeld. De procedure verschilt per bedrijf, en daarmee ook hoe dit geautomatiseerd is. 

De digitale kruiwagen

'Zijn we steeds meer een databedrijf, dan een bouwbedrijf?', vroeg Jeroen Pat van TBI. Want datadelen doen we volop, alleen hebben we niet altijd inzicht in welke data schoon en bruikbaar is. Vanuit TBI wordt er continu gekeken hoe processen verder geautomatiseerd worden, en Jeroen zet zich vanuit zijn functie in om het kennisniveau te vergroten en waar mogelijk nieuwe applicaties toe te voegen. Een voorbeeld daarvan is de digitale kruiwagen, een ontwerp tot stand gekomen in samenwerking met medewerkers van de bouwplaats. Het concept is simpel, een groot touchscreen welke verplaatst kan worden over de bouwplaats en eenvoudig de bouwtekeningen of andere documentatie kan tonen. Na meerdere versies en het doorvoeren van verbeteringen is het definitieve ontwerp ontstaan, met ook een oplader aan boord en een stabiele basis zodat de kruiwagen gebouwd van een oude gereedschapskist multi-inzetbaar is. En bovenop dat alles, is de oplossing heel betaalbaar en eenvoudig uitvoerbaar. 

Contactgroep digitalisering

Viermaal per jaar komen leden vanuit regio Noord samen om in gesprek te gaan over thema's gekoppeld aan digitalisering in de bouw. De volgende bijeenkomst staat gepland op 18 september, van 15.00 uur - 17.00 uur. Ben jij de volgende keer ook aanwezig bij de contactgroep? Je bent als lid van harte welkom! Mocht je je willen aansluiten bij de contactgroep en/of opgenomen willen worden op de verzendlijst, neem contact op met Willemijn Visscher.

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 19 april 2024
digiDeal maakt van DICO dé standaard voor digitale gegevensuitwisseling

Aedes en OnderhoudNL gaan samen de inzet van de DICO standaard voor digitale gegevensuitwisseling stimuleren. Een digiDeal bezegelt de samenwerking met Ketenstandaard (eigenaar en beheerder van de DICO standaard) en digiGO (hét platform voor het versnellen van de digitale samenwerking in de ontwerp, bouw-, en technieksector). Voor bouwbedrijven die met corporaties samenwerken is dit een goede en belangrijke stap naar een efficiënte uitwisseling van gegevens.

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.