Logo Bouwend Nederland

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Donderdag 2 februari 2023

Meer dan veertig ongevallen vonden er in anderhalf jaar tijd plaats bij installatie van zonnepanelen. En de afgelopen drie jaar waren er vier met een dodelijke afloop. Bij controles van de Arbeidsinspectie werd in meer dan zeventig procent van de gevallen de Arbowet overtreden. De Arbeidsinspectie vindt dat er meer aandacht moet komen voor veiligheid en zal het aantal inspecties opschroeven. Bouwend Nederland is er stellig van overtuigd dat veiligheid topprioriteit moet zijn. Neem als aannemer je verantwoordelijkheid: maak goede afspraken met je onderaannemers en houd hier ook toezicht op.

De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt jaarlijks tientallen meldingen over de risico’s bij het plaatsen van zonnepanelen. Ruim de helft gaf de afgelopen anderhalf jaar aanleiding tot een inspectie. Valgevaar is de rode draad. In tachtig procent van de ongevallen was er sprake van monteurs die door of van het dak vielen. In meer dan de helft van de gevallen liepen de slachtoffers één of meerdere botbreuken op. Twintig procent kreeg te maken met hoofdletsel en in tien procent van de gevallen hield de monteur blijvend letsel over aan het ongeval.

Jeroen Toet, woordvoerder van de Arbeidsinspectie. “Het werken met de installatie van zonnepanelen brengt veel risico’s met zich mee en de cijfers over hoe vaak het fout gaat liegen er niet om. Vier dodelijke ongevallen in drie jaar tijd. Dat is echt zorgelijk.”

Niet of onvoldoende gewerkt volgens veiligheidsvoorschriften

Uit meer dan 150 inspecties en ongevalsonderzoeken blijkt dat er veel te vaak niet of onvoldoende wordt gewerkt volgens de veiligheidsvoorschriften. Denk aan installateurs die panelen via ladders omhoog brengen, maar ook aan het ontbreken van steigers, leuningen of dakrandbeveiliging. Dit geldt evengoed bij werk voor particulieren als bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Hiervoor zijn boetes uitgedeeld. De Arbeidsinspectie heeft de werkzaamheden van een installatiebedrijf in zonnepanelen zelfs een maand stilgelegd. Het bedrijf overtrad stelselmatig de Arbowet. De inspectie sluit niet uit dat de komende tijd meer bedrijven voor een maand hun werkzaamheden moeten stilleggen.

Jouw verantwoordelijkheid als hoofdaannemer

Het is belangrijk dat jij als aannemer samen met je onderaannemer risico’s voorkomt. Maak goede afspraken over de algehele veiligheid op de bouwplaats. Zorg voor collectieve voorzieningen om de zonnepanelen veilig te installeren. Houd hier ook toezicht op. Hoewel valgevaar tot de meeste ongevallen leidt, zijn er ook andere risico’s om rekening mee te houden. Denk aan brandgevaar of omgevingsrisico’s zoals het afwaaien van zonnepanelen en sneeuwverschuivingen. De aandacht voor veiligheid stopt natuurlijk niet bij de installatie; bewaak dat de installateur ook bij reparaties niet ‘even snel’ het dak op gaat.  

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.

Donderdag 11 april 2024
Programma Dag van de Constructeur 6 juni bekend

Het lijkt zo vanzelfsprekend, bouwconstructies moeten veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daar maakt VNconstructeurs zich al jaren hard voor. Toch gaan wens en realiteit nog niet altijd hand in hand. Daarom is het bijwonen van de Dag van de Constructeur op 6 juni zo essentieel. Actuele inzichten en kennis over het vakgebied van de constructeur en ontwikkelingen in de steeds maar veranderende bouwsector worden die dag gedeeld in een spraakmakend programma. Algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland is een van de keynote sprekers.

Dinsdag 2 april 2024
Bewust Veilig-dag krijgt veel aandacht in Oost-Brabant

Afgelopen woensdag, 27 maart, was het de jaarlijkse Bewust Veilig-dag. Ik mocht bij vijf leden aansluiten om te kijken hoe zij deze dag extra stilstaan bij veilig werken. Het thema van dit jaar was 'Veiligheid versterkt als je samenwerkt'.