Logo Bouwend Nederland

Veilig werken aan RAVO-G kabels

Woensdag 4 oktober 2023

Er is een veilige werkwijze vastgesteld voor de RAVO-G kabel bij aansluitingen en OV-kabels. Een werkgroep bestaande uit netbeheerders en aannemers heeft zich verdiept in de problematiek aan de hand van regelgeving, onderzoeken, incidenten en collegiale interventies. Dit om te komen tot één standpunt en advies voor het veilig monteren van de RAVO-G kabel. Het advies is overgenomen door de GVR en zal worden geborgd in de regelgeving BEI.

Na publicatie van de BEI-BLS 2013, de VIAG 2013 en BEI-BHS is binnen Netbeheer Nederland een structuur aangebracht, waarbij de BEI- en VIAG-regelgeving door de Groep Veiligheidsregelgeving (GVR) wordt beheerd en jaarlijks aanpassingen worden doorgevoerd. Zowel medewerkers van netbeheerders als aannemers kunnen rondom de regelgeving vragen stellen. Leidt de vraag tot een aanpassing dan wordt deze opgenomen in de wijzigingslijst die één maal per jaar – na goedkeuring door de GVR – geïmplementeerd wordt. Hierbij is het streven naar een landelijke uniforme werkwijze met zo min mogelijk afwijkingen in de regelgeving per netwerkbedrijf (naast gebiedsgebonden instructies).

Veiligheidsrisico van kortsluiting bij werken aan RAVO-G kabel

In de BEI-BLS staat sinds 2018 hoe moet worden omgegaan met de RAVO-G kabel. De RAVO-G kabel is een gearmeerde PVC-kabel met een Litze en een isolatievulling van gevulkaniseerd rubber. De RAVO-G kabels heeft een PVC-mantel. PVC heeft de eigenschap in hoge mate permeabel te zijn voor water, waardoor het aardscherm in een vochtige omgeving roestig wordt op termijn. Als de stalen omvlechting of armering is beschadigd, is er gevaar op het ontstaan van kortsluiting als de kabel bewogen wordt.

Veilige werkwijze bij werken aan RAVO-G kabel

Landelijk zullen onderstaande punten gehanteerd worden bij het werken aan RAVO-G kabel:

  1. Een veilige eenduidige werkwijze vastlegt in de BEI regelgeving. Namelijk: het aansnijden van de buitenmantel is een veilige handeling als dit gebeurt volgens de normale richtlijnen van het vakmanschap (afstand tot een mof). Na deze handeling volgt de beoordeling:
    a) als de afschermdraden beschadigd zijn, roestig zijn of in de gordelisolatie zijn getrokken, mag je niet aan deze kabel werken terwijl de spanning erop staat. Neem dan contact op met je WV, zorg dat de kabel spanningsloos wordt gemaakt en veiliggesteld wordt middels een werkplan. Daarna kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.
    b) Wanneer beschadigingen zoals gemeld hierboven in a) niet aanwezig zijn, kan op dezelfde wijze worden gewerkt aan RAVO-G kabel als andere kunststof kabels. Dit is dan een handeling onder spanning zoals beschreven in de betreffende VWI’s sinds de wijziging in 2018.
  2. blijft dat iedere WV gemotiveerd het werk kan stilleggen als deze de situatie niet vertrouwd en ieder bedrijf zijn eigen standpunt kan innemen.
  3. het gezamenlijk door de netbeheerders maken van een zogenaamde vlekkenkaart. De op te stellen vlekkenkaart geeft de gebieden aan waar in het verleden RAVO-G kabel is aangetroffen die niet voldeed aan de criteria om onder spanning aan te werken. Dit dient slechts als hulpmiddel in de werkvoorbereiding om tijdig een werkplan (om spanningsloos te maken) te kunnen aanvragen en daarmee stagnatie te voorkomen. De vlekkenkaart is een groeidocument en zal in de voorbereiding moeten worden geraadpleegd. Groeidocument betekent dat op het moment dat in de praktijk geconstateerd wordt dat op een locatie een RAVO-G kabels is aangetroffen die niet voldoet aan de criteria deze door de netbeheerder opgevoerd wordt op de vlekkenkaart.

Vragen kunnen gesteld worden aan de bekende contactpersonen binnen het bedrijf en netbeheerder.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.

Donderdag 11 april 2024
Programma Dag van de Constructeur 6 juni bekend

Het lijkt zo vanzelfsprekend, bouwconstructies moeten veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daar maakt VNconstructeurs zich al jaren hard voor. Toch gaan wens en realiteit nog niet altijd hand in hand. Daarom is het bijwonen van de Dag van de Constructeur op 6 juni zo essentieel. Actuele inzichten en kennis over het vakgebied van de constructeur en ontwikkelingen in de steeds maar veranderende bouwsector worden die dag gedeeld in een spraakmakend programma. Algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland is een van de keynote sprekers.

Dinsdag 2 april 2024
Bewust Veilig-dag krijgt veel aandacht in Oost-Brabant

Afgelopen woensdag, 27 maart, was het de jaarlijkse Bewust Veilig-dag. Ik mocht bij vijf leden aansluiten om te kijken hoe zij deze dag extra stilstaan bij veilig werken. Het thema van dit jaar was 'Veiligheid versterkt als je samenwerkt'.