Logo Bouwend Nederland

Veilig werken met een afkortzaag: hier moet je op letten

Zondag 1 oktober 2023

In de rubriek Incident in beeld neemt Bouwend Nederland een ongeval op of rond de bouwplaats onder de loep. Wat vond er precies plaats? Welke veiligheidsrisico's speelden bij deze werkzaamheden een rol? Wat is er ondernomen direct na het ongeval. Maar vooral ook: welke maatregelen kun je nemen om dit te voorkomen? Deze keer: een ongeval bij het bewerken van een houten lat met een afkortzaag.

Wat is er gebeurd?

Een werknemer wilde een houten lat bewerken met een machine (afkortzaag). De afkortzaag was op een tafel gezet in de timmerwerkplaats op een project. De hand van de werknemer heeft het roterende zaagblad van de afkortzaag geraakt, waardoor de vingertop van de wijsvinger eraf is gegaan en het topje niet teruggehecht heeft kunnen worden. De middelvinger is na een operatieve ingreep zodanig hersteld, dat het bovenste deel niet meer beweegbaar is, maar is vastgezet. De duim hebben artsen kunnen herstellen met de wetenschap dat deze naar verwachting na verloop van tijd, en de nodige revalidatie, weer volledig te gebruiken is.

Waarom is het gebeurd?

De af te korten lat stond iets onder spanning en schoot weg. Vermoedelijk is er tijdens het werken met de afkortzaag een verkeerde handeling uitgevoerd door de medewerker.

Direct na het ongeval

De BHV-organisatie is in werking getreden; directe collega’s hebben de eerste hulp verleend en er is direct 112 gebeld. De uitvoerder heeft de veiligheidskundige geïnformeerd. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Inspectie SZW is door de veiligheidskundige direct telefonisch in kennis gesteld over het ongeval. Een Arbeidsinspecteur heeft na de ongevalsmelding een bezoek gebracht aan de plaats van het ongeval. De toedracht en oorzaak van het ongeval kan worden vastgesteld nadat het slachtoffer is gesproken.

Preventieve maatregelen

De risico's bij machinale houtbewerking zijn Fysieke belasting, Gevaarlijke stoffen, Lawaai en Onveiligheid. Het werken met een houtbewerkingsmachine kan leiden tot ongevallen, door onzorgvuldig gebruik, bijvoorbeeld terugslag van hout en dergelijke. De werkplek rondom de machine dient schoon en opgeruimd te zijn. Alleen werknemers die instructie hebben gehad mogen met machines werken. Specifieke instructies voor de afkortzaag zijn:

  • Werkstukken korter dan 20 cm niet meer afkorten.
  • Zorg dat het werkstuk stabiel en recht ligt.
  • Duw het werkstuk tegen de geleider en het blad.
  • Houdt het werkstuk vast op minimaal 10 cm afstand van de te maken zaagsnede.
  • Nooit het werkstuk bij de draaiende zaag weghalen.
  • Zaag met vingers bij elkaar of met gesloten hand.
  • Plaats de zaag achter de geleider (de ruststand), voordat het werkstuk mag worden weggepakt.

Niet vakbekwame medewerkers mogen geen gebruik maken van de machines, vakbekwame medewerkers onder 18 jaar mogen alleen onder strikte begeleiding en alleen onder toezicht werken met machines.

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.

Donderdag 11 april 2024
Programma Dag van de Constructeur 6 juni bekend

Het lijkt zo vanzelfsprekend, bouwconstructies moeten veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daar maakt VNconstructeurs zich al jaren hard voor. Toch gaan wens en realiteit nog niet altijd hand in hand. Daarom is het bijwonen van de Dag van de Constructeur op 6 juni zo essentieel. Actuele inzichten en kennis over het vakgebied van de constructeur en ontwikkelingen in de steeds maar veranderende bouwsector worden die dag gedeeld in een spraakmakend programma. Algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland is een van de keynote sprekers.

Dinsdag 2 april 2024
Bewust Veilig-dag krijgt veel aandacht in Oost-Brabant

Afgelopen woensdag, 27 maart, was het de jaarlijkse Bewust Veilig-dag. Ik mocht bij vijf leden aansluiten om te kijken hoe zij deze dag extra stilstaan bij veilig werken. Het thema van dit jaar was 'Veiligheid versterkt als je samenwerkt'.