Logo Bouwend Nederland

Workshop digiDeal: vergunning verlenen in 26 dagen

Donderdag 25 januari 2024

Niet 26 weken, maar 26 dagen voor het verlenen van een vergunning. Dat is de ambitie die de experts van de digiDeal Vergunningverlening drijft. Tijdens de workshop vergunningsverlening van 16 januari jongstleden, stond de vraag dan ook centraal hoe dit met digitaliseren werkelijkheid zou kunnen worden. Vijfentwintig experts hebben samen in kaart gebracht welke hordes zij nog zien.

Op dinsdag 16 januari kwamen 25 experts op het gebied van vergunningverlening bij elkaar in Zoetermeer, om te bespreken hoe het proces voor vergunningverlening versneld kan worden met digitalisering. Het vergunningstraject is een fase in de meeste bouwprojecten en het verkorten ervan draagt bij aan een kortere bouwtijd. 

Deze hordes zijn er

Roxane Daniëls van de VNG, de ambassadeur van de digiGO Actielijn waaronder deze digiDeal valt, opende de bijeenkomst. Daarna gaven acht experts elk in 5 minuten een presentatie over hun ervaring, product of visie op dit gebied. Vervolgens gingen de deelnemers in drie subgroepen uiteen om te bespreken welke hordes genomen moeten worden, zodat de vergunningverlening verkort kan worden van 26 weken naar 26 dagen. 

 

Samen identificeerden zij onderstaande hordes:  

  1. Automatiseren indieningsvereisten 
  2. Ontwikkelen en/of doen gebruiken van een laagdrempelige BIM-viewer 
  3. Opslaan van ifc-bestanden in databaseformaat 
  4. Versnellen initiatiefase en indieningsproces 
  5. Digitale duurzaamheid, archivering van aanvragen en vergunningen 
  6. Welstand objectiveren 
  7. Burgerparticipatie bij initiatie, ontwerp en bezwaar maken 
  8. Betere ondersteuning van burgers bij kleine aanvragen 
  9. Automatische toetsing van aanvragen
  10. Opleiden van ambtenaren in het gebruik van BIM-modellen 

Zie jij andere hordes of heb je waardevolle ideeën?

Dan nodigen we je van harte uit om je aan te sluiten bij deze digiDeal. Aanmelden kan bij Job Wessels.

Dennis Mollet
beleidsadviseur digitalisering

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.

Dinsdag 9 april 2024
Toepassingen van AI in de bouw

Eind maart vond in Helsinki het eerste fysieke congres over AI in de bouw plaats. Bezoekers uit allerlei landen lieten zich informeren én inspireren over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Die nadruk lag op de toepassing van AI in de ontwerpfase, zoals parametrisch ontwerpen. Maar ook toepassingen in de uitvoering kwamen aan bod. Bouwend Nederland was erbij en gaat samen met Hogeschool Rotterdam verder onderzoek doen naar AI in de bouw.