Logo Bouwend Nederland

Zo kun je eenvoudig Klimaatadaptief en Natuurinclusief ontwerpen

Donderdag 21 september 2023

Natuurinclusief bouwen is een ontwerp- en bouwbenadering waarbij de natuur wordt geïntegreerd in de gebouwde omgeving. Dit omvat maatregelen als groene daken en gevels, het behouden van bestaande bomen en vegetatie, het bieden van nestelgelegenheid voor dieren en het bevorderen van biodiversiteit. Deze maatregelen dragen eveneens bij aan het beperken van de negatieve gevolgen van extremer weer door klimaatverandering. Het KNO-plan (klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen) van Bouwend Nederland helpt je op weg.

Hoe werkt het?

Het plan bevat lijsten met voorbeeldmaatregelen en hun impact op klimaat (verkoeling, tegengaan wateroverlast, beperken watertekort) en natuur (ecologische verbinding, voedselaanbod, nestelplekken). In veel gevallen kun je meerdere doelen met dezelfde maatregel bedienen. Op de lijsten teken je aan welke van deze maatregelen je toepast en waar je dat doet. Ook is er ruimte om maatregelen toe te voegen.

Bekijk het KNO-plan

Verder lezen…

Bouwend Nederland wil opdrachtgevers uitdagen om (nog) verder te innoveren. Niet alleen door duurzame aspecten in een bestek vast te leggen, maar óók door duurzaamheidscriteria in aanbestedingen zo zwaar mee te wegen dat bedrijven zich met duurzaamheid kunnen onderscheiden in de markt. Je vindt er hier meer informatie over.

Jos van Alphen
Adviseur aanbestedingsrecht
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaam én veilig werken met Litium-Ion

Lithium-ion accu’s zijn vaak de kerncomponenten van elektromobiliteit en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door de hoge energiedichtheid en lange levensduur worden deze accu’s heel veel gebruikt. Li-Ion accu’s zijn echter ook gevoelig voor verkeerd gebruik en beschadiging. In deze checklist zet onze verzekeringspartner Howden een aantal aandachtspunten voor veilig werken met Litium-Ion op een rij.

Donderdag 11 april 2024
CBRE verkleint afvalberg van klanten dankzij herbruikbare bekers van Selecta

CBRE, een wereldwijd dienstverlener en investeerder in commercieel vastgoed, introduceert bij haar klanten de ‘Geen Gezeur’-wasservice van Selecta. Werknemers drinken zo uit kwalitatieve herbruikbare koffiebekers die door Selecta ingezameld en gereinigd worden. Dankzij dit initiatief verkleinen klanten van CBRE hun afvalberg aanzienlijk en zijn ze beter gewapend tegen de immer strenge wetgeving rond recycling.