Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via bouwend nederland partner atlas power and gas

Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Woensdag 8 mei 2024

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.

In augustus 2022 piekte de groothandelsmarkt voor elektriciteit op de dag markt op

€ 0,70/kWh. Inmiddels is deze dag markt gezakt naar het niveau van € 0,06/kWh met op sommige zonnige dagen een prijs die negatief is. Enorme verschillen in een relatief korte tijd waarbij er geen zekerheid is dat dergelijke extreme tarieven niet weer zullen voorkomen. Er zijn diverse manieren om je als onderneming hiertegen te verzekeren.

Atlas Power and Gas heeft diverse energiecontracten die je beschermen tegen hoge tarieven en je gebruik laten maken van de huidige lage dag markt. Laat de mogelijkheden voor jouw onderneming geheel vrijblijvend en gratis doorrekenen. Contactpersoon voor leden van Bouwend Nederland: Jürgen van den Elshout. Mail: jurgen@atlaspowerandgas.com Tel: 06-20421017

In september zullen wij een Webinar organiseren waarin wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om je te verzekeren tegen extreme prijsschommelingen en tariefsverhogingen. Hiervoor ontvang je nog een uitnodiging via de mail. Houd je mailbox dus goed in de gaten. 

BNL Ledenvoordeel

Gerelateerd nieuws

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Maandag 3 juni 2024
Alle sprekers bekend Lente-akkoord Congres 2024

Het Lente-akkoord congres is hét event voor marktpartijen, corporaties en beleidsmakers die bezig zijn met duurzaam bouwen. Op 19 juni kun je luisteren en meepraten over alle belangrijke actuele ontwikkelingen op het vlak van circulair industrieel bouwen. Het complete programma staat nu online.

Maandag 3 juni 2024
Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel nu beschikbaar

Het is onvermijdelijk dat we in de toekomst in Nederland 100% emissieloos bouwen. Bouw- en infrabedrijven zijn dan ook volop bezig om hun materieel te elektrificeren. Omdat duidelijke regelgeving nog ontbreekt, heeft Bouwend Nederland de richtlijn Veilige inzet elektrisch materieel opgesteld. Met deze richtlijn kunnen bedrijven en opdrachtgevers onnodige risico’s uitsluiten en goede afspraken maken over de beheersmaatregelen.