Logo Bouwend Nederland

Certificeren zoals het hoort!

Woensdag 13 maart 2024

Certificeren is niet zomaar iets. Als certificerende instelling toetsen we organisaties met een objectieve blik. Door onze onafhankelijkheid kunnen we een realistisch beeld schetsen in welke mate organisaties veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit implementeren. Voor ons is het van groot belang een spiegel voor te houden en bewustwording te creëren bij onze klanten.

Daarnaast is het belangrijk dat organisaties zelf ook achter certificeren staan. NCI heeft Rutger den Drijver van Swietelsky Rail Benelux, ook lid van BNL, om zijn mening gevraagd over certificeren:

Waarom laat Swietelsky zich certificeren?

“Een van onze belangrijkste opdrachtgevers (ProRail) is initiator en bedenker van de veiligheidsladder, nu Safety Culture Ladder. Destijds is de veiligheidsladder opgenomen in de aanbestedingsreglementen en zo werden wij als spooraannemer eigenlijk wel verplicht om ons te laten certificeren. Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder en kunnen we constateren dat SCL een enorme bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van veiligheid in de spoorbranche. Oneerbiedig gezegd is het geëvolueerd van ‘verplicht nummertje’ naar een volwaardige norm, die echt een bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze organisatie, onze mensen en partnerbedrijven.”

“Managementsystemen helpen bij het stroomlijnen van processen en het continu verbeteren van onze prestaties. Het dwingt ons ook om, op onze eigen manier, invulling te geven aan bepaalde eisen. Daarnaast geeft het onze opdrachtgevers ook het vertrouwen dat we een bepaalde kwaliteitsstandaard leveren.”

Wat betekent certificeren voor jullie als organisatie?

“Binnen Swietelsky hebben we een breed palet aan managementsystemen en worden we maandelijks intern en extern geauditeerd. Alleen dat zorgt er al voor dat we de focus niet verliezen. Vanuit de QHSE-afdeling coördineren we alle certificeringen en audits, en zijn we, met het management, ook aanjager richting de organisatie en onze partnerbedrijven. Certificeren betekent dat we onszelf langs een meetlat leggen, transparant zijn, ons laten beoordelen en zelfkritisch durven te kijken naar onze eigen processen en prestaties. Met die uitkomsten gaan we aan de slag om onszelf, of onze omgeving, te verbeteren.”

Ook delen de auditoren van NCI Certificering graag hun mening over certificeren:

Op welke manier dragen jullie bij aan veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit?

Met het auditeren van een organisatie toets je op een verantwoorde manier of een organisatie haar geschreven processen volgt en we geven hier feedback op, zodat men door kan ontwikkelen en hun processen kan optimaliseren. 

Waarom adviseren jullie organisaties om zich te laten certificeren bij NCI Certificering?

Een audit is te vergelijken met een extern toets moment. Er wordt op deze manier dieper op punten ingegaan en hier kunnen leermomenten uit voortkomen.  Audits dienen op een informele manier uitgevoerd te worden door kwalitatief goede auditoren met een flexibele instelling. Door een goede samenwerking met de backoffice, zorgen we voor een optimale bediening van onze klanten.

Wij hopen dat je een goed beeld hebt gekregen van certificeren. Mocht je vragen hebben dan kan je contact opnemen met NCI via info@nci-certificering.nl of 0181-481949.

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.

Maandag 15 april 2024
Week van ‘Hee, ben jij oké?’ van start

In de bouw-, infra- en installatiesector mag je zijn wie je bent of wilt zijn. Deze week van 15 t/m 21 april is het de Week van 'Hee, Ben Jij Oké?'. Dit landelijke initiatief heeft tot doel om samen met heel veel organisaties en bedrijven onze sector inclusiever en sociaal veiliger te maken. Doe mee en sta samen met andere bedrijven in de week van ‘Hee, ben jij oké?’ stil bij inclusie, diversiteit en sociale veiligheid.

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.