Logo Bouwend Nederland

Veiligheidscultuur in de bouw

Woensdag 13 maart 2024

Ondanks de aandacht voor de veiligheidscultuur in de bouwsector, blijft het aantal ongevallen hoog. Dit is zorgwekkend, aangezien ongevallen leiden tot persoonlijk leed en economische schade. Het is daarom belangrijk om te investeren in de veiligheidscultuur en het gedrag binnen organisaties.

Wat is veiligheidscultuur?

Veiligheidscultuur verwijst naar de houding, waarden, gedragingen en de algemene normen en praktijken van een organisatie met betrekking tot veiligheid. Het is de manier waarop een organisatie veiligheid integreert in alle aspecten van de bedrijfsvoering en hoe veiligheid wordt gezien als een kernwaarde en prioriteit.

Een positieve veiligheidscultuur bevordert een veilige en gezonde werkomgeving door medewerkers aan te moedigen om veiligheid als een belangrijk onderdeel van hun dagelijkse taken te beschouwen. Dit betekent dat er een open communicatie is over veiligheidskwesties. Verder worden medewerkers aangemoedigd om veiligheid als een integraal onderdeel van hun werk te beschouwen en wordt er een proactieve benadering van veiligheidsrisico’s gehanteerd.

Een slechte veiligheidscultuur kan daarentegen leiden tot onveilige werkomstandigheden, ongevallen en incidenten. Het is daarom belangrijk voor organisaties om een positieve veiligheidscultuur te bevorderen en te handhaven om de veiligheid van werknemers en het publiek te waarborgen.

Waarom is een sterke veiligheidscultuur van belang?

Een sterke veiligheidscultuur is van belang omdat het bijdraagt aan veilig gedrag en het voorkomen van ongevallen. Daarnaast kan het bijdragen aan kostenbesparing en een betere reputatie van het bedrijf. Een sterke veiligheidscultuur zorgt voor betrokken medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Hoe zorg je voor een sterke veiligheidscultuur?

Er zijn verschillende manieren om te werken aan een sterke veiligheidscultuur. Een belangrijke manier is focussen op zeven dimensies van veiligheidscultuur. Deze dimensies beschrijven de verschillende aspecten van veiligheidscultuur waar aandacht aan gegeven moet worden. Door aan deze zeven dimensies te werken, wordt de veiligheidscultuur binnen de organisatie verbeterd, en daarmee ook de veiligheid op de werkplek vergroot. De zeven dimensies van veiligheidscultuur zijn:

  • Leiderschap
  • Betrokkenheid
  • Communicatie
  • Procedurele rechtvaardigheid
  • Continue verbetering
  • Verantwoordelijkheid
  • Risicobewustzijn

 

Hoe slingert jouw organisatie door de jungle van veiligheid? Doe de quiz en krijg in 5 stappen inzicht in jullie veiligheidscultuur!

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.

Donderdag 11 april 2024
Programma Dag van de Constructeur 6 juni bekend

Het lijkt zo vanzelfsprekend, bouwconstructies moeten veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daar maakt VNconstructeurs zich al jaren hard voor. Toch gaan wens en realiteit nog niet altijd hand in hand. Daarom is het bijwonen van de Dag van de Constructeur op 6 juni zo essentieel. Actuele inzichten en kennis over het vakgebied van de constructeur en ontwikkelingen in de steeds maar veranderende bouwsector worden die dag gedeeld in een spraakmakend programma. Algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland is een van de keynote sprekers.

Dinsdag 2 april 2024
Bewust Veilig-dag krijgt veel aandacht in Oost-Brabant

Afgelopen woensdag, 27 maart, was het de jaarlijkse Bewust Veilig-dag. Ik mocht bij vijf leden aansluiten om te kijken hoe zij deze dag extra stilstaan bij veilig werken. Het thema van dit jaar was 'Veiligheid versterkt als je samenwerkt'.