Logo Bouwend Nederland

Zo helpen hein en guus je verder op de Veiligheidsladder!

Maandag 17 mei 2021

Ben jij al druk bezig met je te certificeren voor de Veiligheidsladder? Het veiligheidsprogramma van hein en guus biedt ondersteuning! Bij alle zes criteria van de Veiligheidsladder kunnen hein en guus je helpen met het vergroten van veiligheidsbewustzijn in jouw bedrijf. Lees hieronder op welke manier.

Criteria Veiligheidsladder

Het hein-programma kan jouw bedrijf helpen bij je certificeren voor de Veiligheidsladder. Het biedt antwoord op de vragen die bij elk van de zes criteria centraal staan.

 • Leiderschap en betrokkenheid
 • Hoe belangrijk is veiligheid? Stimuleert en beloont management goed gedrag? Hoe is de communicatie over incidenten? Spreken managers en medewerkers elkaar op een positieve manier aan op onwenselijk gedrag?

  Voor dit criterium biedt het hein-programma cartoons, posters en polls die het gesprek over (on)veilig gedrag op gang brengen. Het management heeft hierbij een belangrijke taak om het gesprek te stimuleren en draagvlak te creëren.
 • Beleid en strategie
  Is veiligheid volledig geïntegreerd in de managementcyclus? Vinden er regelmatig bewustzijnsacties plaats? In hoeverre worden investeringen in veiligheidsgedrag gezien als een nuttige bijdrage aan de winst?

  Het hein-programma is iets wat je doorvoert in je hele organisatie, en waarmee regelmatig aandacht wordt besteed aan het bewustzijn op het gebied van veiligheid. Het past prima past naast al bestaande veiligheidsprogramma’s, omdat hein vooral over gedrag gaat en andere programma’s veelal over procedures, regels en materialen.
 • Organisatie en opdrachtnemers
  Worden opdrachtnemers geselecteerd op hun veiligheidsgedrag en prestaties? Hoe worden nieuwe medewerkers geselecteerd en ingewerkt? Zijn medewerkers gemotiveerd om zich bij te scholen/trainen? Komen hier ook veiligheidsissues aan de orde? Kan een veiligheidsfunctionaris direct de hoogste baas aanspreken? 

  Het hein-programma zorgt voor continue training van medewerkers en bevordert de aanspreekcultuur. Het benadert veiligheid op een laagdrempelige en herkenbare manier waardoor:
  • medewerkers vaak snel enthousiast zijn (van kantoor tot en met bouwplaats) en
  • het concept zowel inhoudelijk als met communicatiemiddelen makkelijk door vertaald kan worden naar onderaannemers. Juist doordat hein en guus in het begin vragen oproepen (‘Wat is dat, die hein op dat bouwhekdoek?’ leidt het concept tot gesprekken over veiligheid, zelfs als iemand nog nooit een training gevolgd heeft.
      
 • Werkplek en procedures
  Hoe bewust is men zich van risico’s en wat wordt eraan gedaan om het veiligheidsbewustzijn op de werkplek zo optimaal mogelijk te laten zijn? Wordt er volgens regels en protocollen gewerkt?

  Het hein-programma biedt een samenhangend geheel aan activiteiten om het veiligheidsbewustzijn te bevorderen. Het veiligheidsbewustzijn wordt tijdens trainingen gecreëerd en daarna voortdurend met herkenbare communicatiemiddelen versterkt. Dankzij de open aanspreekcultuur die daarmee ontstaat, zijn medewerkers eerder geneigd om die regels en protocollen te volgen (of om elkaar daarop aan te spreken).
 • Afwijkingen en communicatie
  Hoe is de meldcultuur en wat wordt er met de meldingen gedaan? Wordt er van incidenten geleerd?

  Het hein-programma werkt aan betere communicatie en een cultuur van leren van incidenten. Doordat hein en guus in de taal verankerd raken (‘Volgens mij hoor ik hier een excuus-guus’) wordt aansprek en (en aangesproken worden) veel makkelijker. Daardoor zorgt hein voor een cultuur waarin melden veel vanzelfsprekender wordt.
 • Audits en statistieken
  Worden er specifieke audits gehouden op veiligheidsgedrag? Gebruikt het bedrijf statistieken voor verbetering?

  Het hein-programma werkt met polls die aansluiten bij de dagelijkse praktijk in het bedrijf zelf. Deze polls zetten medewerkers aan het denken, maar geven ook input voor verdere communicatie en beleidsvorming rond veiligheid.

Aan de slag!

Wil je meer weten over het hein-programma? Kijk dan op onze webpagina over het hein-programma of op de website veiligmethein.nl. In september komen er hopelijk weer nieuwe bijeenkomsten waar je hein en guus kunt ontmoeten.

Wilt je jouw bedrijf via self-assessment certificeren voor de Veiligheidsladder? Meld je dan aan voor de training Starten met de Safety Culture Ladder in de bouw van Bouwend Nederland Academy.

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.

Donderdag 11 april 2024
Programma Dag van de Constructeur 6 juni bekend

Het lijkt zo vanzelfsprekend, bouwconstructies moeten veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daar maakt VNconstructeurs zich al jaren hard voor. Toch gaan wens en realiteit nog niet altijd hand in hand. Daarom is het bijwonen van de Dag van de Constructeur op 6 juni zo essentieel. Actuele inzichten en kennis over het vakgebied van de constructeur en ontwikkelingen in de steeds maar veranderende bouwsector worden die dag gedeeld in een spraakmakend programma. Algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland is een van de keynote sprekers.

Dinsdag 2 april 2024
Bewust Veilig-dag krijgt veel aandacht in Oost-Brabant

Afgelopen woensdag, 27 maart, was het de jaarlijkse Bewust Veilig-dag. Ik mocht bij vijf leden aansluiten om te kijken hoe zij deze dag extra stilstaan bij veilig werken. Het thema van dit jaar was 'Veiligheid versterkt als je samenwerkt'.