Logo Bouwend Nederland

Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Donderdag 11 april 2024

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Duurzaam hout versus klimaatverandering

Verzekeraars hebben grote zorgen over houtbouw, met name als het gaat om brandrisico’s, vocht/schimmel e.d. en bij hoogbouw constructieve aspecten. Soms overdreven, waarbij de Bouwend Nederland-verzekeringspartners er gelukkig in slagen tot genuanceerde kaders te komen. Maar soms ook terecht zoals bleek uit het navolgende voorbeeld. Een opdrachtgever wilde de gehele binnenafwerking van een gebouw in duurzaam hout. Tegelijkertijd zat er druk op budget en tijd, zodat de directievoerder deze alvast wilde zien aangebracht terwijl het pand nog niet wind/waterdicht was. Om zeker te zijn dat dit verantwoord kon werd ervoor gekozen het binnenwerk in de zomer aan te brengen zodat de blootstelling aan vocht beperkt zou blijven. Waar dit in het verleden altijd een gebruikelijke werkwijze was, bleek de zomer van 2023 extreem nat en de duurzame materialen zeer vochtgevoelig. Gevolg: alle binnenwerk is onherstelbaar beschimmeld en zal moeten worden verwijderd en vernieuwd. Leermoment: aannames qua weersomstandigheden in verleden zijn niet meer bruikbaar voor het heden, zeker niet bij gebruik van kwetsbare duurzame materialen. De herstelkosten worden geclaimd bij de CAR-verzekeraars, maar CAR-verzekeraars stellen (zeker voor de toekomst) vragen bij de voorzienbaarheid van dit soort schades.  En de aannemer en opdrachtgever zullen sowieso de strijd nog moeten aangaan over niet gedekte vertragingsschade die niet onder de CAR is gedekt.

Gecertificeerd hergebruikt materiaal geen 100% zekerheid

Bij een infrabouwer wil een opdrachtgever uit circulaire duurzaamheidsoverwegingen graag dat gebruik wordt gemaakt van eerder elders toegepaste bouwstoffen, dus hergebruik. Het materiaal is door de leverancier van de aannemer voorzien van alle beschikbare certificeringen. Op zich al positief, want dat is lang niet altijd het geval. Toch blijkt dit hergebruik ertoe te leiden dat niet de kwaliteit wordt gerealiseerd die de opdrachtgever hiervan mocht verwachten. Geen materiële schade, dus de CAR-verzekeraar geeft niet thuis. Toch wijst de opdrachtgever naar de aannemer want die heeft immers ongeschikte materialen toegepast. Dat dit de keerzijde was van de duurzame ambities van de opdrachtgever wordt even minder relevant geacht. Maar certificering is papieren bewijs gebaseerd op specifieke normen en steekproeven, het biedt echter geen garantie, dus ook de leverancier gaf geen thuis. Let dus op bij contractering rond hergebruik van materialen en maak vooraf met duurzame opdrachtgevers afspraken over risico’s die je zelf niet kunt beïnvloeden.

Meer weten? De adviseurs van In-Staet denken graag met je mee.

 

Wil je  weten hoe het in jouw situatie zit met de verantwoordelijkheden van betrokken partijen, neem dan gerust contact op met Bouwend Nederland Advies kijk op: Advies op maat (bouwendnederland.nl)

BNL Ledenvoordeel

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.