Logo Bouwend Nederland

Building the Future biedt frisse kijk op wateruitdagingen

Donderdag 28 maart 2024

Ruim 250 deelnemers mocht Hogeschool Windesheim maandagmiddag 18 maart ontvangen voor het symposium Building the Future. Op het programma stonden een aantal informatieve en boeiende lezingen en masterclasses, allemaal in het kader van het thema van deze 6e editie: Waterrijk bouwen.

Building the Future is een jaarlijks terugkerend symposium. De organisatie is in handen van Bouwend Nederland, Hogeschool Windesheim, Techniek NL en het Zwolse Architecten Platform ZAP. Met ‘Waterrijk bouwen’ was voor een heel actueel thema gekozen. Door de natte winters, droge zomers, de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater en de toenemende vraag naar drinkwater wordt water steeds meer een issue voor de gebouwde omgeving. Het programma van het symposium was dan ook gericht op nadenken over hoe we qua techniek, bouw en architectuur omgaan met deze uitdagingen.

Klimaatverandering en water

Voormalig weerman Gerrit Hiemstra was één van de sprekers. Hij vertelde onder meer over klimaatverandering en wat dat voor blijvende invloed heeft op de waterhuishouding in woningbouw. Hiemstra legde uit hoe hij daar met zijn eigen woonconcept Oarshûs mee omgaat. De woningen, waarvan hij er zelf eentje bewoont, worden met biobased materialen gebouwd. Zijn woning wordt met aquathermie verwarmd.

Studentendenkwerk

Na het verhaal van Hiemstra kregen studenten van Windesheim, voor wie het symposium onderdeel is van het curriculum, het podium. Ze hadden de ochtend besteed aan hackathons om oplossingen te bedenken voor een paar uitdagende casussen. ’s Middags presenteerden ze de uitkomsten. Zo was er een groep die in het kader van preventie en bestrijding van bosbranden een systeem had bedacht met lokaal opgeslagen water. Een andere groep presenteerde een compleet nieuw systeem voor riolering en waterafvoer.

Masterclass naar keuze

De deelnemers van het symposium konden vervolgens een masterclass naar keuze volgen. Met onderwerpen als de ontwikkeling van drijvende woningen in steden aan het water, systeemgericht ontwerpen met water als belangrijkste factor voor de toekomst en een reis langs 25 innovatieve oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie in Noord Nederland en de Kaderrichtlijn water was het moeilijk kiezen. Over dat laatste onderwerp vertelde Martijn Verwoerd van Bouwend Nederland onder meer hoe de richtlijn eruitziet en wat de doelen zijn van deze Europese regelgeving. Belangwekkende kost voor bouwers omdat zij te maken krijgen met maatregelen om de kwaliteit van opgepompt water te verbeteren voordat het mag worden teruggestort in oppervlaktewater zoals slootjes.

Wijk ín het water

Na de masterclasses stonden er nog twee lezingen op het programma. Grietje Zeeman ging in op het scheiden van waterstromen aan de bron bij nieuwbouw. Ze maakte de deelnemers van het symposium duidelijk dat samenwerking tussen stakeholders hierbij van groot belang is. Aansluitend werden de schijnwerpers gericht op het bijzondere Amsterdamse woningbouwproject SchoonSchip. Architect Jeroen Apers vertelde hoe deze meest duurzame drijvende wijk van Europa tot stand is gekomen. Uiteraard kwam ook de waterhuishouding van de 46 waterwoningen aan de orde, zoals de gescheiden stroom voor de afvoer van grijs water (uit vaatwasser, wasmachine) en zwart water (uit toilet).
Rond 17.00 uur werd het symposium afgesloten met een borrel waarbij de deelnemers nog gezellig konden napraten over alles wat er die middag voorbij was gekomen.

Jarin van der Zande
Adviseur markt & overheid Regio Oost
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Excursie transformatie Geertruiden NXT en jaarvergadering

Wij nodigen je graag uit voor een excursie naar het voormalig Sint Geertruiden Ziekenhuis en de jaarvergadering bij Van der Valk in Deventer op 15 mei aanstaande. De excursielocatie wordt momenteel getransformeerd naar woningen en maakt deel uit van een gebiedsontwikkeling “Plan G” genoemd. De excursie sluiten we af met een beknopte jaarvergadering en een diner. 

Dinsdag 2 april 2024
Excursie regio Twente naar circulaire megahal Bleckmann Almelo en update inlenen zzp'ers

Wil je een uniek bezoek brengen aan het eerste circulaire logistiek bedrijfsgebouw in Twente en wil je kort bijgepraat worden over waar je op moet letten bij het inhuren van zzp’ers? Kom dan op 25 april naar de nieuwbouwlocatie van Bleckmann in Almelo.

Woensdag 27 maart 2024
Bouw- en infra in Oost omarmt massaal de Bewust Veilig-dag 2024

Veiligheid is het belangrijkste speerpunt bij onze bouw- en infraleden. Herhaling en bewustwording is bij zowel de opdrachtgever en -nemer dagelijkse kost. Er komen jaarlijks nog (te) veel bedrijfsongevallen voor in onze bedrijfstak. Niet alleen ongevallen met (blijven) letsel maar ook met dodelijke afloop. Dit is onacceptabel en daarom blijven we dag- en nacht werken aan bewustwording, herhaling en feedback geven, want een ongeluk zit immers in een klein hoek(je). De medewerkers van Regio Oost gingen een aantal projecten lang en brengen hieronder kort verslag uit.