Logo Bouwend Nederland

BouwBite ‘Bewust veilig’

Dinsdag 23 januari 2024

Op 23 januari kwamen 53 leden digitaal bijeen tijdens de BouwBite 'Bewust Veilig'. De Ledengroep Veiligheid nam de deelnemers mee in de stand van zaken in de branche. Er was veel interactie met de aanwezige leden.

Ondanks alle inspanningen zijn er nog steeds te veel ongevallen. De missie van Bouwend Nederland is om veiligheid de hoogste prioriteit in de sector te geven.

Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie gedeeld, waarbij Mentimeter werd gebruikt om de grootste zorgen op het gebied van veiligheid te peilen. De belangrijkste aandachtspunten bleken het gedrag van mensen, de aantrekkelijkheid van de sector en het aantrekken van jongeren te zijn. Het werd opgemerkt dat onveilig gedrag op sommige plekken nog steeds wordt geaccepteerd.

 

Deelnemers werd gevraagd wat zij zelf doen op het gebied van veiligheid. Het bleek soms lastig om mensen aan te spreken op onveilig gedrag. Het belang van het continu aangaan van gesprekken over veiligheid en het leggen van verantwoordelijkheid bij de werknemers werd benadrukt.

Verder werd besproken wat nodig is om te verbeteren op het gebied van veiligheid. Begrip van opdrachtgevers en het delen van ervaringen werden genoemd als essentieel. De Ledengroep Veiligheid werd door de deelnemers gezien als een waardevolle bron van hulp, met bijeenkomsten, zoals deze digitale BouwBite, die als prettig werden ervaren.

 

De volledige presentatie van Werner, Jurgen en Christel is hier te downloaden (inclusief antwoorden van de deelnemers op de mentimeter-vragen).

Contactgroep KAM

In Regio Zuid bestaat een Contactgroep KAM, onder leiding van Yvonne van Zijl, waar ervaringen gedeeld worden. De contacgroepen KAM staan in 2024 gepland op 20 maart en 8 oktober (van 15.00-17.00u).

 

Leden die op de verzendlijst Contactgroep KAM Regio Zuid zijn opgenomen ontvangen automatisch de uitnodiging. Sta je nog niet in de verzendlijst en wil je aan deze verzendlijst worden toegevoegd, laat het Yvonne van ZijlJoelka of Petra weten.

Contact met de ledengroep Veiligheid?

Via LinkedIn worden veel nieuwsberichten over veiligheid gedeeld, volg: 

Christel Peppelenbos | Beleidsadviseur Veiligheid bij Bouwend Nederland

Jurgen van de Ven | Directeur Productie bij Huybregts Relou

Werner van Eck | Directeur Veiligheid bij Heijmans

 

Contact met jouw verenigingsmanager?

Ook de verenigingsmanagers delen zeer regelmatig interessante artikelen via LinkedIn:

Petra Landmeter | Afdeling Brabant Mid-West (of via de Afdelings LinkedIn-pagina van Brabant Mid-West)

Joelka van Daal | Afdeling Oost Brabant e.o.

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.

Donderdag 11 april 2024
Programma Dag van de Constructeur 6 juni bekend

Het lijkt zo vanzelfsprekend, bouwconstructies moeten veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daar maakt VNconstructeurs zich al jaren hard voor. Toch gaan wens en realiteit nog niet altijd hand in hand. Daarom is het bijwonen van de Dag van de Constructeur op 6 juni zo essentieel. Actuele inzichten en kennis over het vakgebied van de constructeur en ontwikkelingen in de steeds maar veranderende bouwsector worden die dag gedeeld in een spraakmakend programma. Algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland is een van de keynote sprekers.

Dinsdag 9 april 2024
Ledenbijeenkomst Infraplatform Brabant: de transitie blijft vragen om lef

Donderdag 4 april kwamen Brabantse infraleden in Tilburg bijeen voor de ledenbijeenkomst infra. Hierin werden zij bijgepraat vanuit de Klankbordgroep Infra Klein over de kansen voor het mkb en werd gediscussieerd over de duurzaamheidsuitdagingen waar we met elkaar voor staan.