Logo Bouwend Nederland

Bouwhub Midden-Brabant in the spotlight

Vrijdag 18 november 2022

Donderdag 17 november trad Stijn van der Weegen, één van de initiatiefnemers en lid van het oprichtingsbestuur van Bouwhub Midden-Brabant op tijdens een interne netwerksessie van de gemeente Tilburg rondom het thema circulaire economie!

Tijdens de netwerksessie was er aandacht voor de verschillende goede voorbeelden die er in Tilburg zijn op het gebied van circulaire economie. Kennisdeling, inspiratie, vergroten van het netwerk en nadenken over de vraag.. welke rol heeft de overheid rond dit thema.

Stijn informeerde de gemeenteambtenaren over de ontwikkelingen van de Bouwhub, die binnenkort opgericht gaat worden als coöperatie Bouwhub Midden-Brabant. Het initiatief van de Bouwhub werd met gejuich ontvangen en staat nadrukkelijk in het programma van de gemeente. De gemeente is van mening dat het nu echt zaak is om te versnellen en te verbreden. Als overheid zien ze daarin voor zichzelf een belangrijke rol. Zij willen dus graag verder praten over hoe de Gemeente de bouwhub kan ondersteunen. Zo werd er gedacht aan het Klimaatfonds, wil men graag meedenken over de invulling van social return en over (tijdelijke) huisvesting. De sfeer was bijzonder positief.

 

Bouwhub Midden-Brabant staat dus bij de gemeente ook in de spotlights.

 

Binnenkort publicatie van de onlangs opgenomen podcast en ontwikkelingen over de kwartiermakers.

 

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 18 april 2024
Daar zijn ze weer ... de bouwplaatsbezoeken van Brabant Mid-West

Zoals voorgaande jaren organiseert Afdeling Brabant Mid-West kort voor de zomer bouwplaatsbezoeken op drie plekken in de afdeling om lokaal de mogelijkheid te bieden elkaar te blijven zien.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Donderdag 28 maart 2024
Toolboxen, werkplekinspecties, introductie nieuwe veiligheidsapps en een escape room

Ook in Afdeling Brabant Mid-West werd er veel aandacht geschonken aan de 2024-editie van de Bewust Veilig-dag. Veel leden schonken op deze dag extra aandacht aan veiligheid met hun medewerkers.