Logo Bouwend Nederland

Contactgroep Digitalisering in teken van veiligheid, digivaardigheid en AI

Vrijdag 9 februari 2024

Dinsdag 6 februari kwam de Contactgroep Digitalisering van de Afdelingen Brabant Mid-West en Zeeland bijeen. Een aantal bekende gezichten intussen na meerdere sessies, maar ook enkele nieuwe deelnemers kwamen proeven aan wat er in zo'n contactgroep te halen valt.

Programma Digivaardig

Zoals gebruikelijk bracht Dennis Mollet de groep op de hoogte van actuele zaken. Zo start op 1 februari het programma Digivaardig. Dit programma richt zich specifiek op de digitale vaardigheden van mensen en organisaties in onze sector. Nuttig om te bekijken of dit ook iets voor jouw organisatie of jouw medewerkers.

 

Verder blijft er telkens volop aandacht voor digitale veiligheid. Er blijven voorbeelden van cybercrime in de media verschijnen en ook onder de groep worden ervaringen hiermee bij relaties genoemd. Een grote angst voor iedere ondernemer. Via de Digiscan kun je in elk geval zelf al in de basis laten checken of jij wat basiszaken op orde hebt en zet je je medewerkers weer even op scherp. Tegenwoordig zien we ook bedrijven gehackt worden door het scannen van QR-codes die onschuldig lijken. Digiscan heeft nu ook een module voor de Wkb-processen.

 

De presentatie van Dennis met diverse nuttige links is hier te downloaden.

Rondje langs de velden

Bij het rondje langs de deelnemers variëren de huidige uitdagingen van koppelingen tussen allerlei diverse programma's en document management systemen tot de voorbereiding op de nieuwe Europese wetgeving NIS2. De één heeft interesse om ethisch gehackt te worden met vervolgens awarenesstraining, een ander is zoekende naar hoe de capaciteitsplanning van meerdere bedrijfsonderdelen meer inzichtelijk gemaakt kan worden.

 

Voor toelichting op het keurmerk vanuit het platform Samen Digitaal Veilig wordt binnenkort voor deze groep deelnemers een kort digitaal overleg opgezet. Een webinar over dit onderwerp vindt plaats op 5 maart van 16.00 tot 17.00 uur. Aanmelden voor dit online webinar kan via deze link.

Artificial Intelligence

Vervolgens heeft Arjan Walinga, expert in BIM(onderwijs) - Bouwlogistiek - Business Intelligence - Data bij Bouwend Nederland, de deelnemers meegenomen in een geanimeerd verhaal over de toepassing van AI in de bouw. Vaak wordt 3D printen en andere gestandaardiseerde robots gezien als AI, maar je kunt iets pas artificial intelligence noemen wanneer  de robot handelt op basis van wat hij waarneemt en vervolgens een mensachtig besluit maakt (sense, think, act). 

 

Arjan vergelijkt de arbeidsproductiviteit van de bouw met die van de industrie. We kunnen écht met minder mensen, maar gelukkig blijven er genoeg werkzaamheden over die door vaklieden uitgevoerd zullen moeten worden. De ontwikkeling van de techniek en de beschikbaarheid gaat wel steeds sneller. Laat de robotisering voor je werken als een soort co-bot, die je helpt waar het kan in het proces. Zo laat Arjan zien hoe in luttele seconden voor een beschikbaar perceel tientallen varianten van bouwprojecten kunnen worden getoond op basis van ingegeven eisen en voorwaarden. 

 

De presentatie van Arjan is hier te downloaden.

Tot slot wordt geattendeerd op het bestaande software overzicht op de website en zal het document met ingevulde stamkaarten van ieders apllicatielandschap weer  onder groep worden verspreid. Deze laatste met het verzoek tot aanvulling, zodat de deelnemers kunnen leren van elkaars ervaringen met bepaalde software en elkaar weten te vinden bij praktische vragen daarover.

Deelnemen aan de contactgroep Digitalisering?

Meld je dan bij Jos voor Zeeland of bij Petra voor Brabant Mid-West. We komen eens per kwartaal bij elkaar. Bij specifieke andere vragen kun je ook altijd rechtstreeks contact zoeken met Dennis of Arjan.

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.

Dinsdag 9 april 2024
Toepassingen van AI in de bouw

Eind maart vond in Helsinki het eerste fysieke congres over AI in de bouw plaats. Bezoekers uit allerlei landen lieten zich informeren én inspireren over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Die nadruk lag op de toepassing van AI in de ontwerpfase, zoals parametrisch ontwerpen. Maar ook toepassingen in de uitvoering kwamen aan bod. Bouwend Nederland was erbij en gaat samen met Hogeschool Rotterdam verder onderzoek doen naar AI in de bouw.