Logo Bouwend Nederland

Geen boetes, maar leren en verbeteren

Donderdag 21 september 2023

De Ledengroep Veiligheid en regio Zuid organiseerden samen de Contactgroep KAM op 20 september 2023. De Nederlandse Arbeidsinspectie, vertegenwoordigd door Carl Corbeij en Guido Batens, gaf een verhelderende en leerzame toelichting op de Gedifferentieerde aanpak ongevallenonderzoek. In deze nieuwe aanpak kan de werkgever zélf het ongevalsonderzoek doen.

Lerend vermogen van een bedrijf

Wanneer er sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of een dode bij een bedrijfsongeval, dan doet de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoek naar oorzaken en gevolg. Het kan zijn dat de werkgever of opdrachtgever dan een boete krijgt. De ervaring daarbij is dat boetes niet leiden tot ander gedrag op de werkvloer. Daarom is in de traditionele onderzoeksaanpak een 'afslag' ingebouwd, waarbij de werkgever ervoor kan kiezen om zélf het ongevalsonderzoek te doen. Op die manier gaat het lerend vermogen in het bedrijf aan, is er wél sprake van gedragsverandering en kan de werkgever de boete vermijden.

Geen flauwekulrapportje

De werkgever moet daarvoor wel aan de bak: er moet gedegen onderzoek plaatsvinden naar oorzaak/oorzaken van het ongeval en de maatregelen moeten daarmee een direct verband hebben. Het onderzoek moet ook een diepgaand karakter hebben, bijvoorbeeld volgens de 5W-methode: vijf keer doorvragen op 'waarom'. Waarom was de medewerker daar aan het werk, waarom gebruikte hij die materialen, waarom was hij niet voorbereid op de risico's et cetera. Deze werkgeversrapportage wordt uitgebreid beoordeeld door de Arbeidsinspectie en deze gaat daarover ook met de werkgever in gesprek.

Effectief

De onderzoeksaanpak blijkt effectief: tot nu toe leveren deze werkgeversrapportages in 60% van de gevallen in eerste instantie een afdoende onderzoek op. Met aanvulling/aanpassing na beoordeling van de Arbeidsinspectie is dat zelfs 98%. 

Ledengroep Veiligheid

Deze contactgroep KAM is georganiseerd in samenwerking met de Ledengroep Veiligheid. Deze groep bestaat uit diverse leden van Bouwend Nederland en Christel Peppelenbos, beleidsmedewerker veiligheid. De groep geeft gevraagd en ongevraagd advies en informatie over veiligheid in de bouw & infra. Jurgen van de Ven en Werner van Eck zijn in deze ledengroep de contactpersonen voor regio Zuid. Zij gaven deze middag uitleg over wat de Ledengroep Veiligheid doet en hoe ze willen samenwerken met bedrijven in de regio. 

Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat we daarbij denken aan:

  • delen van ervaringen/geleerde lessen
  • twee keer per jaar een KAM-bijeenkomst met een goed thema
  • cases met elkaar bespreken
  • arbocoördinatorenoverleg bij elkaar brengen
  • splitsen van bouw & infra, gezien verschillende ervaringen.

Conclusie van deze leerzame middag is in ieder geval dat we op de ingeslagen weg doorgaan!

Yvonne van Zijl
Adviseur sociale zaken regio Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 18 april 2024
Praktisch werkboek over klimmen op de veiligheidsladder

Tijdens de bestuurdersdag was er volop aandacht voor veiligheidscultuur en psychologische veiligheid. Onze bestuurders zagen een toneelstuk over een onveilige situatie op het werk en reflecteerden daarop. Ook was er een keynote lezing over psychologische veiligheid. En op de tafels lag een proefdruk van het nieuwe werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder. Dit werkboek voor mkb-bedrijven is in opdracht van ons ontwikkeld.

Woensdag 17 april 2024
Marktdag Waterschap Limburg valt in goede aarde

Met ruim 80 deelnemers was de Marktdag Waterschap Limburg van dinsdag 9 april absoluut goed bezocht. Belangrijker nog dan het mooie aantal, was dat de aanwezigen heel enthousiast waren over wat de middag in Roermond ze had opgeleverd.

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.