Logo Bouwend Nederland

Midpoint Brabant tekent mee voor internationale samenwerking circulaire bouw en sloop

Vrijdag 20 mei 2022

Negen partijen bereiden samen met hun grote achterban een interregionale subsidieaanvraag (Interreg) voor voor het versnellen van de transitie naar een circulaire bouw- en sloopsector in Vlaanderen en Zuid-Nederland.  Bouwhub Midden-Brabant is onderdeel van de genoemde Zuid-Nederlandse achterban en betekent een enorme stap voorwaarts in de realisatie van een fysieke bouwhub.

Tijdens een handelsmissiebijeenkomst op 19 mei over duurzame infrabouw en circulaire woning- en utiliteitsbouw van de Nederlandse ambassade Brussel en het Nederlandse consulaat-generaal Antwerpen, tekenden Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant), Vincent van Rijsewijk (projectmanager Up New Bouw van Midpoint Brabant), Eva Neefs (strateeg circulair bouwen Stad Mechelen) en Luuk Hammecher (Netwerkmanager ENZuid) een memo van overeenstemming.

 

De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van H.E. mevrouw Liesje Schreinemacher, Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en H.E. mevrouw Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.

 

De versnelling richting een duurzame en circulaire bouweconomie (vanwege de Europese Green Deal ambitie om tegen 2050 volledig circulair te zijn) helpt om de gezamenlijke doelstellingen te halen en te werken aan een duurzame, circulaire en vooral ook leefbare samenleving.

Wij zijn blij met de inspanningen die Midpoint Brabant / Up New Bouw mede namens Bouwhub Midden-Brabant verricht. Lees hier het volledige artikel.

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Donderdag 28 maart 2024
Toolboxen, werkplekinspecties, introductie nieuwe veiligheidsapps en een escape room

Ook in Afdeling Brabant Mid-West werd er veel aandacht geschonken aan de 2024-editie van de Bewust Veilig-dag. Veel leden schonken op deze dag extra aandacht aan veiligheid met hun medewerkers.

Dinsdag 19 maart 2024
Nieuws over Bouwhub Midden Brabant: huidige stand van zaken, pilot van start

We willen graag alle geïnteresseerden op de hoogte brengen van onze laatste ontwikkelingen en realisaties bij Bouwhub Midden Brabant. Lees alles in onze eerste nieuwsbrief van maart 2024.