Logo Bouwend Nederland

Tour du Brabant met chocola op de Bewust Veilig-dag

Vrijdag 29 maart 2024

Wat ooit in ons team enige jaren geleden door Joelka van Daal is begonnen, heeft op de Bewust Veilig-dag navolging gekregen door het hele team van Regio Zuid: het bezoeken van bedrijven. Gewapend met een heerlijk doos bonbons gingen we op pad om te beleven, bekijken en luisteren hoe ieder bedrijf deze dag beleeft en vorm geeft.

We begonnen bij Timmermans Infra in Nuland waar we te laat waren om de chocolade te overhangen aangezien iedereen al op pad was naar de bouwplaats om de medewerkers te voorzien van een tompouce.

Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling in Rosmalen

Bij Hoedemakers trof ik Rob Oerlemans (hoofd bedrijfsbureau) en Pascal Nijhuis (uitvoerder). Wat een goed idee, een beloningssysteem voor veilig werken, met daarbij ook een prijs voor de meest veilige bouwplaats en voor de meest veilige medewerker een digitale pluim. Daarnaast zijn de uitvoerders door een extern bureau getraind op het aanspreken van medewerkers op de bouwplaats. Hoe doe je dit op de beste manier en krijg je het voor elkaar dat veiligheid een automatisme is? Dat die helm 's morgens al op gaat, omdat je anders de steiger niet op kan? Er was een fotowedstrijd georganiseerd met de prijsuitreiking voor het meest originele idee en de beste foto voor Bewust Veilig-dag. Een leuk idee voor andere bedrijven.

Daarnaast was er nog een ander interessant idee dat opdook, namelijk één algemene landelijke registratie app/pas die compatible is met de VCA-pas. Om bijvoorbeeld medewerkers zonder VCA direct een toolbox te kunnen aanbieden en een goede landelijke registratie te hebben van onderaannemers en hun kwaliteiten.

Bouwbedrijf Pennings in Rosmalen

Jessica van Bladel en Hans Graafmans (algemeen directeur) ontvingen me bij Pennings in Rosmalen. Moederbedrijf BAM heeft een mooie veiligheidskrant uitgebracht en besteedt ook aandacht aan de Bewust Veilig-dag. Pennings heeft er nog een 'sausje' overheen gedaan. Hierbij sloten ze aan bij het thema van dit jaar voor de Bewust Veilig-dag. Verder sloot men aan met stellingen en verbeterpunten voor bouw en logistiek en voor sociale en psycho-sociale veiligheid, allemaal op samenwerken gericht. Men is bezig met een startsessie risico-analyse voor medewerkers, verdeeld over drie dagen. Zo ben je van tevoren al bedacht op mogelijke risico's. Pennings zag wel een uitdaging in de taalbarrière en daarbij de veiligheid voor onderaannemers met niet Nederlands sprekende werknemers. Men mist het teamgevoel en sociale aandacht voor elkaar en men is afhankelijk van het team dat komt werken. Belangrijk daarin is om te blijven communiceren en veiligheid te blijven bespreken. "Accepteer niet dat het gaat zoals het gaat!"

Van den Bouwhuisen in Den Bosch

Martien van den Bouwhuijsen en Marie-Hélène Andriessen hadden genoeg ideemateriaal om veiliger te werken. Hoe handig zou het zijn om je bouwmateriaal te registreren en alles in een overzicht op te slaan? Van aanschaf tot afschrijving en zonodig ook hoe het materiaal te gebruiken is? Het zou een flinke kostenpost zijn om dit te implementeren in het bedrijf, maar daarna wel heel overzichtelijk en slim voor de veiligheid van de medewerkers.

Hazenberg/TBI in Vught

Joey de Groot/hoofd KAM, Joep Verhoeven/KAM-adviseur en Ron Koenen/directeur KPE heetten me welkom op hun kantoor in Vught. Een dubbel feest, samen met de Bewust Veilig-dag was de aftrap van VIP 2.0. Er is, samen met Ron Koenen en externe trainers, hard gewerkt om een vervolg op het meerjarenplan uit te rollen, gebaseerd op Brain Based Safety, met als doel het gedrag met betrekking tot veiligheid in onze hele branche positief te beïnvloeden. Het doel is ook om programma naar de keet te brengen, daar waar het veilig werken wordt besproken en wordt gedaan. Men ziet daarbij ook een uitdaging in de communicatie naar niet-Nederlands sprekende werknemers. De vraag was dan ook of de branche iets zou kunnen faciliteren waarmee alle bedrijven die hier tegenaan lopen, hun buitenlandse onderaannemers en werknemers kan helpen, vooral in het veilig werken.

Selmar Nijboer
Regiosecretaresse
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 24 april 2024
Inspectie bij isolatiebranche: breng je arbozorg op tijd in orde

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de isolatiebranche voldoen aan de Arbowetgeving. Ze controleren in het bijzonder of je voldoet aan een aantal basisverplichtingen. Dit zijn het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst. Bouwend Nederland onderschrijft het doel van deze inspectie: een betere beheersing van risico’s bij vooral kleinere bedrijven. Daar gebeuren namelijk relatief vaker ernstige ongevallen.

Woensdag 24 april 2024
Grote veranderingen? Niet bij Aannemingsbedrijf Houterman

Thuis bij de familie Houterman wordt er best veel over het werk gepraat. Dat is niet zo gek, want de helft van het personeelsbestand van Aannemingsbedrijf Houterman bestaat uit Houtermannen: vader, moeder en twee zoons.

Dinsdag 23 april 2024
Opmars zij-instromers in de bouw en infra

Wist je dat er gemiddeld zo'n 50 kandidaten zich aan het oriënteren zijn voor een carrière in de bouw en infra in de regio Brabant en Limburg?