Logo Bouwend Nederland

Video: hoe werken ze veilig bij Bouwbedrijf Berghege?

Dinsdag 5 maart 2024

Tijdens het BouwCafé 'Veilig werken op hoogte' op dinsdag 27 februari hebben de leden van Oost-Brabant een bezoek gebracht aan het project Walkwartier van Bouwbedrijf Berghege. Hoe was het?

Het project werd opengesteld voor collega bedrijven binnen de regio. In vier groepen is er laten zien hoe zij omgaan met veiligheid en welke innovatieve oplossingen zij hebben gevonden om veilig te kunnen werken op een beperkte bouwplaats. Vanuit planvoorbereiding tot en met de dagelijkse uitvoering, in elke stap in het proces is er aandacht voor veiligheid. Ook de leermomenten werden gedeeld. Nadien heeft de Nederlandse arbeidsinspectie haar bijdrage gegeven met dagelijkse praktijkvoorbeelden en dat de grondhouding bij hen op effect is gericht. Werken op hoogte staat hierin op nummer één. Een belangrijk aspect van veiligheid in de bouw is de kennisdeling binnen de branche zodat leert men van elkaars ervaringen. Op veiligheid concurreren wij niet.

Joelka van Daal
Verenigingsmanager
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 24 april 2024
Inspectie bij isolatiebranche: breng je arbozorg op tijd in orde

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de isolatiebranche voldoen aan de Arbowetgeving. Ze controleren in het bijzonder of je voldoet aan een aantal basisverplichtingen. Dit zijn het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst. Bouwend Nederland onderschrijft het doel van deze inspectie: een betere beheersing van risico’s bij vooral kleinere bedrijven. Daar gebeuren namelijk relatief vaker ernstige ongevallen.

Dinsdag 23 april 2024
Opmars zij-instromers in de bouw en infra

Wist je dat er gemiddeld zo'n 50 kandidaten zich aan het oriënteren zijn voor een carrière in de bouw en infra in de regio Brabant en Limburg?

Maandag 22 april 2024
Bouwbedrijf Vrolijk maakt het spelenderwijs veiliger

Bij Bouwbedrijf Vrolijk doen ze het vaak nét een beetje anders. Zo ook tijdens de Bewust Veilig-dag. Dit jaar werden alle medewerkers in groepjes getraind op digitale veiligheid via mobiele escaperooms. Eerder al ontwikkelde Vrolijk een eigen game waarin veiligheid op de bouwplaats centraal staat. “Een serieus thema als veiligheid kan je spelenderwijs juist heel effectief onder de aandacht brengen”, meent KAM-manager Marco Waarts.