Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio randstad zuid
  4. Regionaal infraplatform randstad zuid

Regionaal Infraplatform Randstad Zuid

Het Regionaal Infraplatform Regio Randstad Zuid is opgericht voor en door leden van Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid die actief zijn in de GWW. Het Regionaal Infraplatform RRZ verenigt, verbindt en ondersteunt Infra leden in de provincie Zuid-Holland.

Hiervoor organiseert het Infraplatform minimaal drie keer per jaar inspirerende bijeenkomsten gekoppeld aan actuele thema’s binnen de GWW, vaak ook in combinatie met een excursie. Daarnaast wordt er een jaarlijkse Marktdag Infra georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in Zuid-Holland. Ook draagt het Regionaal Infraplatform RRZ bij aan een sterkere lokale en regionale belangenbehartiging.

Meer informatie?

Wil je meer weten over Regionaal Infraplatform Randstad Zuid? Neem dan contact met ons op!