Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Vereniging
 3. Vakgroep glas
 4. Over vakgroep glas

Over vakgroep GLAS

Vakgroep GLAS maakt zich sterk voor de collectieve belangen van haar leden op sociaal en technisch gebied. Daarnaast voorziet zij hen van een verscheidenheid aan informatie, diensten en voordelen.

Missie, visie en strategie

Vakgroep GLAS verenigt en ondersteunt bedrijven die vlakglas produceren, verhandelen, bewerken, plaatsen of monteren.

 • We geven bedrijven een platform om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen, elkaar te versterken, ideeën op te doen (met in achtname van de gouvernancecode)
 • Daarnaast ondersteunen we onze leden. Alle activiteiten die wij ontwikkelen en ontplooien zijn slechts bedoeld ter ondersteuning van onze leden (individueel of gezamenlijk), zo mogelijk breed
 • We bewaken de identiteit en toelatingscriterium voor onze leden gebaseerd op hun activiteiten

Visie

De vakgroep GLAS is toonaangevend in de vlakglasbranche en voor alle met vlakglas verwerkende organisaties en vervult daarmee een voortrekkersrol voor onze leden in innovatie en in samenwerking met andere branches. We zijn dan ook de aangewezen partij voor promotie en stimulering van het gebruik van het prachtige product vlakglas in onze maatschappij. Als vakgroep zijn we een kleine, maar slagvaardige organisatie die proactief en betrokken een centrale rol inneemt in alle vlakglasverwerkende branches.

Strategie

Om haar visie te realiseren, bundelt Vakgroep GLAS haar activiteiten in 6 pijlers.

Pijler 1: Ledenservice

 • Faciliteren van formeel en informeel contact tussen leden
 • Promotie van leden Vakgroep GLAS naar externe partijen
 • Inventarisatie specifieke belangen van aangesloten leden
 • Glasrekentool voor glasdikteberekeningen

Pijler 2: Sociale zaken

 • CAO vlakglas en pensioen BPFV
 • Opleidings- en ontwikkelingsfonds (STOOV)
 • Arbocatalogus Glas
 • Branche RI&E

Pijler 3: Techniek

 • Informatie over normering en regelgeving
 • Vraagbaak en voorlichting voor leden op het gebied van glastechnische zaken
 • Opleidingen
 • Glaskeur (keurmerk)
 • Glas LCA

Pijler 4: Belangenbehartiging

Doordat het merendeel van de vlakglasbedrijven zich hebben verenigd in de Vakgroep GLAS, dient en fungeert zij als aanspreekpunt en gezicht van de vlakglasbranche. Onze kerntaak is belangenbehartiging voor haar leden. Wij beschikken hiervoor, zowel binnen als buiten de sector, over een breed netwerk van contacten.

Vakgroep GLAS neemt zoveel mogelijk plaats in commissies en overleggen waarin de belangen van haar leden, en de vlakglassector als geheel, aan de orde (kunnen) komen. In deze rol zoekt Vakgroep GLAS actief het gesprek met haar leden, overheden, vakbonden, brancheorganisaties, belangenorganisaties, etc. De belangenbehartiging resulteert, zonder uitputtend te zijn, in onder andere:

 • Glas specifieke lobby
 • Volgen en updaten normen in werkgroepen NEN
 • Volgen politieke agenda in samenwerking met Bouwend Nederland
 • Contacten met beleidsafdelingen op Ministeries
 • Lobby acties in samenwerking met Bouwend Nederland

Pijler 5: Duurzaamheid

 • Vlakglasrecycling
 • Circulair glas
 • Duurzame bedrijfsvoering

Pijler 6: Promotie glas en de sector

 • Glas Award
 • Deelname Bouwbeurs (Glasplein)
 • Promotie 'Werken in de Glasbranche'
 • Consumentenfolders

 

Word ook lid

Wil je ook lid worden van vakgroep GLAS? Neem dan contact met ons op.