Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Crow richtlijn warm mix asfalt ligt nu ter visie

CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Woensdag 8 mei 2024

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Het uitfaseren van heet asfalt is een initiatief van de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland en wordt gesteund door Rijkswaterstaat. De richtlijn behandelt vier technieken voor asfaltproductie op lagere temperaturen en kan door de hele asfaltsector worden gebruikt. Dit helpt opdrachtgevers bij het eenduidig uitvragen van asfaltverhardingen en aannemers om te bewijzen dat de geleverde en verwerkte producten voldoen aan de gestelde eisen.

Feedback is nu mogelijk

Heb jij kennis en ervaring op het gebied van asfalt en wil je met ons meedenken? Lees dan de richtlijn versie 1.0 goed door en voorzie ons van je feedback. Feedback kan je indienen tot en met 15 juni 2024. De ontvangen inzichten worden gedeeld met de CROW-werkgroep en ze worden, indien relevant, meegenomen in de overwegingen voor de definitieve versie van de richtlijn.

Lees de richtlijn en de bijlage en geef je feedback.

Sectorbrede werkgroep

CROW heeft een brede werkgroep samengesteld met verschillende vertegenwoordigers uit de asfaltsector, waaronder Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, producenten en verwerkers van asfalt. CROW faciliteert het proces om de inbreng van alle partijen samen te brengen tot een eenduidige richtlijn die sectorbreed wordt geaccepteerd en toegepast.

Ron Wesseling
Verenigingsmanager vakgroep bitumineuze werken
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Maandag 3 juni 2024
Alle sprekers bekend Lente-akkoord Congres 2024

Het Lente-akkoord congres is hét event voor marktpartijen, corporaties en beleidsmakers die bezig zijn met duurzaam bouwen. Op 19 juni kun je luisteren en meepraten over alle belangrijke actuele ontwikkelingen op het vlak van circulair industrieel bouwen. Het complete programma staat nu online.

Maandag 3 juni 2024
Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel nu beschikbaar

Het is onvermijdelijk dat we in de toekomst in Nederland 100% emissieloos bouwen. Bouw- en infrabedrijven zijn dan ook volop bezig om hun materieel te elektrificeren. Omdat duidelijke regelgeving nog ontbreekt, heeft Bouwend Nederland de richtlijn Veilige inzet elektrisch materieel opgesteld. Met deze richtlijn kunnen bedrijven en opdrachtgevers onnodige risico’s uitsluiten en goede afspraken maken over de beheersmaatregelen.