Logo Bouwend Nederland

De vraag naar vakmensen is de roep om disruptie

Maandag 19 februari 2024

De roep om vakmensen is groot en wordt alleen maar groter met alle opgaven als woningopgaaf, energietransitie en watertransitie. Er moet veel, er moet veel tegelijk en er moet veel tegelijk op dezelfde plek is de stelling van Arno Visser (voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland). Dit geeft uitdagingen, ook op het gebied van voldoende en voldoende geschoold personeel.

Op dit moment begeven we ons in een zero-sum-game volgens Bart Götte (hoofddocent transities aan de Universiteit van Amsterdam en Business Futurist bij FutureFlock); elke sector kijkt naar een andere sector om arbeidskrachten én binnen de keten verplaatsen vakmensen van opdrachtgever naar opdrachtnemer en andersom. Echt samenwerken is nodig om de vele grote (technische) opgaven te volbrengen, maar net zo hard, misschien wel harder een culturele opgave om voldoende en voldoende geschoolde vakmensen te krijgen en behouden is de ervaring van Marc Redegeld (eigenaar Redegeld Organisatieontwikkeling en Manager HR a.i. bij Baas BV). We zijn in een tijdperk beland waar de vraag naar diversiteit, deeltijd, zorg, vrije tijd en vakmensen groot is. Dit zorgt voor vraagstukken waar we het antwoord nog niet op hebben. De beweging naar het nieuwe normaal als deeltijd voor iedereen, job-hoppen elke drie jaar, of zelfs het afdwingen van maatschappelijke inzetbaarheid (vanwege militaire of maatschappelijke dienstplicht) vraagt om creativiteit en andere flexibiliteit bij werkgevers en maatschappij. Vanuit professionalisatie hebben we de afgelopen jaren met elkaar drempels verhoogt, ingewikkeld is complex geworden waardoor de arbeidsproductiviteit omlaag gaat. Dit is alleen te keren door te stoppen met zinloze activiteiten. Dit zal niemand over zijn eigen werk zelf aangeven, dat moet je met elkaar doen. Er is werk genoeg én de roep naar vakmensen is groot, dus niemand hoeft buiten de boot te vallen. De tijdens de netwerkbijeenkomst geopperde disruptie voorstellen zijn verzameld en zullen we met elkaar verder moeten onderzoeken en uitwerken zodat daadwerkelijk er meer capaciteit ter beschikking komt om de opgaven te realiseren. Veel aanwezigen gaven aan dat het belangrijk is dat we als sector en keten snel een vervolg aan dit actuele thema geven. Als vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer gaan we de komende tijd nadenken hoe we aan deze bijeenkomst een vervolg kunnen geven. Hou dus de vakgroep site in de gaten!

 

De presentatie van Bart Götte is hier terug te kijken.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 8 april 2024
Werkinstructies asbesthoudend voegenkit ter beoordeling aangeboden VIP-asbest

Rioolwerkzaamheden zijn niet opgenomen in het AC-Werkplan. In het verleden zijn er asbestcementbuizen en asbesthoudend voegenkit gebruikt bij de realisatie van de riolering. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Vervolg metingen hebben geleid tot een uitbreiding en een nieuwe werkinstructie.

Woensdag 27 maart 2024
Na communiceren, communiceren en communiceren kunnen we gaan bouwen, bouwen, bouwen

De nieuwe reeks workshoppen van de GVE staan voor 2024 in het teken van 'een veilige energietransitie'. Op donderdagochtend 14 maart is er geleerd van de grootschalige uitrol van glasvezel. Sinds 2021 is een versnelling in gang gezet, interessant is dat vanuit het thema veiligheid te bespreken om te leren. Voor de energietransitie staan we nog aan de vooravond, grootse investeringen zijn gepresenteerd waarbij randvoorwaarden bekend zijn, maar nog niet zijn ingevuld. De eerste ervaringen van de buurt/wijkaanpak zijn opgedaan. De lessons learned zijn uitgewisseld zodat we kunnen groeien naar een veilige energietransitie met respect voor het aanwezige glasvezelnetwerk.

Maandag 25 maart 2024
Wees alert op valgevaar bij open kruipruimten en meterputten

Het werken in open kruipruimten kan extra risico's met zich meebrengen, zoals valgevaar. Niet alleen voor jezelf als monteur, maar ook voor derden. De nieuw gepubliceerde flyer vanuit de werkgroep leren van Arbo incidenten bespreekt twee incidenten waarbij een bewoner in een kruipruimte valt. Deze flyer is te gebruiken bij werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in kruipruimten of meterputten.