Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Opleiding eerste monteur hoogspanning transport gereed

Opleiding Eerste monteur Hoogspanning Transport gereed

Vrijdag 24 mei 2024

Na een intensieve samenwerkingen tussen de netwerkbedrijven en aannemers werkzaam in de Hoogspanning, een aantal ROC’s en het SBB, presenteren wij met trots de nieuwe opleiding Eerste monteur Hoogspanning Transport (EMHT).

Hoogspanningstechnici nodig

In de komende jaren moeten er nog veel werkzaamheden worden verricht om de energietransitie mogelijk te maken. Daarvoor moeten veel hoogspanningstechnici worden opgeleid. Om aan het hoogspanningsnet te mogen werken gelden specifieke regels, een goede opleiding is daarom noodzakelijk.

De opleiding

Tijdens de opleiding leert de monteur het werk uitvoeren volgens de gestelde
kwaliteitseisen en de geldende wet- en regelgeving en (bedrijfs)procedures op
het gebied van arbo, veiligheid, kwaliteit en milieu. Na deze opleiding EMHT kunnen de monteurs werkzaamheden verrichten aan het hoogspanningstransportnet en bij stations. Ook kunnen zij storingen in het
hoogspanningstransportnet verhelpen en het uit te voeren werk organiseren.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het opleidingsprogramma en de instroomeisen? Bekijk de flyer. Hierin kun je gelijk lezen hoe je je kunt aanmelden of doe dit rechtstreek via de website van Stichting BLEI.

Bernadette Maat - de Boer
Adviseur onderwijs & arbeidsmarkt vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 13 juni 2024
Onderwijsdag van de Bouw steeds grootser

Vrijdag 7 juni was het weer de Onderwijsdag van de Bouw. Traditioneel de dag voorafgaand aan de Dag van de Bouw. De vakgroep was deze dag te gast bij Alsema bv en Van Gelder groep.

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Woensdag 12 juni 2024
ONG staat op de agenda en is zichtbaar

Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen op 4 juni werden eerst een aantal vakgroepzaken besproken. Daarna vertelde Jarig Steringa (Gasunie) over hun visie op de gasinfrastructuur tot 2050. Waarna Peter Blesgraaf (kwartiermaker ledengroep warmte koude infrastructuur) de zaal mee nam in zijn ervaringen in de warmtesector. De dag werd met een BBQ afgesloten op het dakterras.