Logo Bouwend Nederland

EIB Kostenindex Ondergrondse Infra 2023-2024 gepubliceerd

Donderdag 14 december 2023

Op 3 november heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zijn berekeningen van de kostenindexering voor 2023 (realisatie) en 2024 (raming) opgeleverd. Het EIB doet dit jaarlijks in opdracht van Bouwend Nederland en op basis van een kostenindexeringsmodel dat eind 2021 door Bouwend Nederland, Stedin, Evides en EIB is ontwikkeld en specifiek is toegesneden op contracten op het gebied van distributieleidingen en netwerkaansluitingen. Dit model houdt rekening met een aantal unieke kenmerken van de werken in deze sector en kijkt steeds een kalenderjaar terug (realisatie) en een kalenderjaar vooruit (raming).

Terugkijkend op 2023 berekent het EIB een kostenstijging van 4,5%. Eind 2022 was deze kostenstijging in 2023 geraamd op 3,5%. Het verschil van 0,9% zal worden verrekend in de raming voor 2024. Het EIB raamt de kostenstijging in 2024 op 5,4%. Inclusief de verrekening van de 0,9% over 2023 komt het ophogingspercentage voor de indexering voor 2024 op 6,4% uit. Deze gaat in per 1 januari 2024.

Zie bijgaande notitie voor de onderbouwing. 

Jan van der Meer

Gerelateerd nieuws

Maandag 8 april 2024
Werkinstructies asbesthoudend voegenkit ter beoordeling aangeboden VIP-asbest

Rioolwerkzaamheden zijn niet opgenomen in het AC-Werkplan. In het verleden zijn er asbestcementbuizen en asbesthoudend voegenkit gebruikt bij de realisatie van de riolering. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Vervolg metingen hebben geleid tot een uitbreiding en een nieuwe werkinstructie.

Woensdag 27 maart 2024
Na communiceren, communiceren en communiceren kunnen we gaan bouwen, bouwen, bouwen

De nieuwe reeks workshoppen van de GVE staan voor 2024 in het teken van 'een veilige energietransitie'. Op donderdagochtend 14 maart is er geleerd van de grootschalige uitrol van glasvezel. Sinds 2021 is een versnelling in gang gezet, interessant is dat vanuit het thema veiligheid te bespreken om te leren. Voor de energietransitie staan we nog aan de vooravond, grootse investeringen zijn gepresenteerd waarbij randvoorwaarden bekend zijn, maar nog niet zijn ingevuld. De eerste ervaringen van de buurt/wijkaanpak zijn opgedaan. De lessons learned zijn uitgewisseld zodat we kunnen groeien naar een veilige energietransitie met respect voor het aanwezige glasvezelnetwerk.

Maandag 25 maart 2024
Wees alert op valgevaar bij open kruipruimten en meterputten

Het werken in open kruipruimten kan extra risico's met zich meebrengen, zoals valgevaar. Niet alleen voor jezelf als monteur, maar ook voor derden. De nieuw gepubliceerde flyer vanuit de werkgroep leren van Arbo incidenten bespreekt twee incidenten waarbij een bewoner in een kruipruimte valt. Deze flyer is te gebruiken bij werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in kruipruimten of meterputten.