Logo Bouwend Nederland

Geslaagd 1e Y-ONG event van 2024

Dinsdag 5 maart 2024

Vrijdag 1 maart heeft Y-ONG weer een mooi event neergezet voor alle Y-ONG-leden. Het event vond plaats op Papendal waar op dat moment de zon volop scheen. We begonnen de ochtend met een inspirerend verhaal van oud hockeyer Dennis Warmerdam.

De destijds 23-jarige topsporter kreeg de diagnose kanker. Snel daarna heeft hij zijn krachten ten aanzien van winnen op het veld, omgezet in winnen van de kanker. Doordat hij jong was, niet rookte en fit was, heeft hij een arm-amputatie voorkomen. In plaats van amputatie is er een spier in zijn arm vervangen vanuit zijn been, waardoor hij nu kankervrij is en de arm bijna weer als vanouds functioneert. Zijn verhaal ging over het omgaan met tegenslagen en het zelf nemen van regie. Kwetsbaarheid hierin is moeilijk, maar het brengt je wel verder. Amper 4 jaar na de diagnostisering stond hij alweer op het veld met het Nederlands hockeyteam.

Winnende teams

Na dit inspirerende verhaal nam Dennis ons mee in de basis voor het bouwen van winnende teams. Hij wees ons op een cruciaal effect, genaamd het Ringelmann effect. De productiviteit van teams neemt af naarmate de groepsgrootte toeneemt. Wil je met een team een 'winnend' team vormen, dan zijn er volgens Lencioni vijf basisprincipes waaraan alle teamleden moeten voldoen: Vertrouwen, Conflict, Commitment, Verantwoordelijkheid en Gezamenlijke resultaten. Is er in beginsel geen vertrouwen in de teamgenoten, de leider en de weg naar het gezamenlijke doel, dan gaat het team het beoogde doel nooit halen.

Kettingreactie

Uiteraard hebben de deelnemers aan het event dit principe gelijk gecheckt en toegepast in de praktijk. Vertrouwen in elkaar was namelijk keihard nodig in de teamactiviteit Kettingreactie. De deelnemers werden in twee groepen verdeeld die elk een deel van een domino-parcours moesten bouwen. Er moest dus samengewerkt worden tussen beide teams, maar elk team afzonderlijk kon ook winnen door de meeste activiteiten te bouwen binnen het domino-parcours. Er werd gebouwd met wind-energie, zonne-energie, zwaartekracht en magneetkracht. 

Interesse?

We sloten dit Y-ONG event af met een gezellige en lekkere lunch. Wil jij de volgende keer ook aanwezig zijn? Stuur dan een berichtje naar Bernadette Maat-de Boer, dan kom je direct op de Y-ONG lijst te staan en word je vanzelf uitgenodigd voor het Y-ONG event 2025 en alle andere leuke activiteiten die Y-ONG organiseert.
Ben jij goed in netwerken, mensen verbinden en het organiseren van leuke events? Kom dan ons Y-ONG bestuur versterken. Bekijk hier de vacature.

Bernadette Maat - de Boer
Adviseur onderwijs & arbeidsmarkt vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 8 april 2024
Werkinstructies asbesthoudend voegenkit ter beoordeling aangeboden VIP-asbest

Rioolwerkzaamheden zijn niet opgenomen in het AC-Werkplan. In het verleden zijn er asbestcementbuizen en asbesthoudend voegenkit gebruikt bij de realisatie van de riolering. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Vervolg metingen hebben geleid tot een uitbreiding en een nieuwe werkinstructie.

Woensdag 27 maart 2024
Na communiceren, communiceren en communiceren kunnen we gaan bouwen, bouwen, bouwen

De nieuwe reeks workshoppen van de GVE staan voor 2024 in het teken van 'een veilige energietransitie'. Op donderdagochtend 14 maart is er geleerd van de grootschalige uitrol van glasvezel. Sinds 2021 is een versnelling in gang gezet, interessant is dat vanuit het thema veiligheid te bespreken om te leren. Voor de energietransitie staan we nog aan de vooravond, grootse investeringen zijn gepresenteerd waarbij randvoorwaarden bekend zijn, maar nog niet zijn ingevuld. De eerste ervaringen van de buurt/wijkaanpak zijn opgedaan. De lessons learned zijn uitgewisseld zodat we kunnen groeien naar een veilige energietransitie met respect voor het aanwezige glasvezelnetwerk.

Maandag 25 maart 2024
Wees alert op valgevaar bij open kruipruimten en meterputten

Het werken in open kruipruimten kan extra risico's met zich meebrengen, zoals valgevaar. Niet alleen voor jezelf als monteur, maar ook voor derden. De nieuw gepubliceerde flyer vanuit de werkgroep leren van Arbo incidenten bespreekt twee incidenten waarbij een bewoner in een kruipruimte valt. Deze flyer is te gebruiken bij werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in kruipruimten of meterputten.