Logo Bouwend Nederland

Herziene ordeningsregels voor ondergrondse netten beschikbaar

Woensdag 21 februari 2024

De ondergrond wordt steeds voller. Ontwikkelingen als de energietransitie, klimaatadaptatie en het verdichten van woningbouw, hebben ook invloed op de ondergrondse infrastructuur. Activiteiten hebben zich meer en meer verplaatst van nieuwbouwlocaties naar bestaande bouw. Waarmee andere inzichten, materialen en technieken zijn ontstaan. Daarom is NEN 7171-1 'Ordening van ondergrondse netten' geüpdatet, aangepast en op 1 februari 2024 gepubliceerd.

Zorgvuldig omgaan met de bodem en ondergrond is voor elk project in Nederland een voorwaarde voor het slagen daarvan. NEN 7171-1 biedt daarbij een belangrijk handvat. NEN 7171-1 biedt een gedeeld uitgangspunt voor het ontwerpen en afspreken van maatregelen om de negatieve effecten van werkzaamheden in de bodem te beperken. Hierdoor kan de ondergrond efficiënt worden gebruikt.

NEN 7171-1 gepubliceerd

NEN 7171-1 'Ordening ondergrondse netten' is op 1 februari gepubliceerd. Deze norm verschaft inzicht in de eigenschappen, randvoorwaarden en eisen bij het ordenen van ondergrondse netten. Doordat de ondergrond steeds voller wordt door onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie en het verdichten van woningbouw, is deze norm geüpdatet en aangepast. In deze norm worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • welke kabels en leidingen op hoofdlijnen bestaan en welke eigenschappen deze bezitten;
  • welke functies en ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op kabels en leidingen en waarom;
  • wanneer sprake kan zijn van onderlinge beïnvloeding;
  • aan welke afspraken en aan welke (richt)afstanden (bij voorkeur) wordt voldaan.

Publieke consultatie NPR 7171-2 en de bijdrage vakgroep

De vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer heeft actief bijgedragen in de normcommissie en werkgroepen. Waarmee er een praktisch bruikbare norm, toepasbaar bij alle werkzaamheden waarbij ordening van ondergrondse netten een rol speelt is ontwikkeld. Daarnaast is de vakgroep betrokken bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 7171-2 'Procesbeschrijving' die op 1 februari 2024 de commentaarronde is ingegaan. Dit deel bevat de afspraken over het proces tussen de betrokken partijen voor inrichting en ordening van de ondergrond. Denk aan de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en de bijbehorende activiteiten. Dossierhouder binnen de vakgroep is Yvonne de Rijck.

Informatie

NEN 7171-1:2024 kunt u hier verkrijgen. Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces, neem contact op met Sui Wan of Maarten Geel.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 22 april 2024
Dinsdag 16 april was Y-ONG te gast op een project van NuLelie

Dinsdag 16 april was Y-ONG te gast op een project van NuLelie. Liander heeft na aanbesteding het werk voor programma NuLelie gegund aan drie aannemers. Aannemerscombinatie Heijmans | Pol Infratechniek | Van Voskuilen, aannemer Van Gelder en aannemers Alsema – Van Vulpen gaan de komende vier jaar in opdracht van Liander het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder uitbreiden. Met een omvang van 37 projecten, ruim 2.100 km kabels en circa 300 transformatorhuisjes is het werk verdeeld in drie deelgebieden.

Vrijdag 19 april 2024
Nieuwe visie, nieuwe werkwijze en nieuwe certificaten bij KIAD

Op 11 april 2024 vond een informatiebijeenkomst plaats van KIAD (Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater). Het KIAD-bestuur nam een groot aantal vertegenwoordigers uit de hele drinkwaterketen mee in een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen KIAD. Het KIAD-Bestuur werkt aan de professionalisering en een toekomstbestendige KIAD-organisatie en -processen en wil daar als bestuur actiever op te sturen.

Donderdag 18 april 2024
Praktisch werkboek over klimmen op de veiligheidsladder

Tijdens de bestuurdersdag was er volop aandacht voor veiligheidscultuur en psychologische veiligheid. Onze bestuurders zagen een toneelstuk over een onveilige situatie op het werk en reflecteerden daarop. Ook was er een keynote lezing over psychologische veiligheid. En op de tafels lag een proefdruk van het nieuwe werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder. Dit werkboek voor mkb-bedrijven is in opdracht van ons ontwikkeld.