Logo Bouwend Nederland

Kadaster-gebruikers opgelet

Dinsdag 30 januari 2024

Maak jij gebruik van Mijn Kadaster Diensten, dan moet je vanaf 1 juli 2024 inloggen met eHerkenning. Dat geldt dus voor alle gebruikers, dus niet alleen de beheerders.

et inloggen met eHerkenning wordt verplicht voor alle gebruikers met toegang tot de volgende Mijn Kadasters-diensten:

  • Kadaster-on-line (KOL)
  • KIK inzage
  • Kadata Internet

Wat moet je doen?

1. Log in als beheerder in MijnKadaster.nl, ga naar "Beheer applicaties"

2. Staat in uw overzicht Kadaster-on-line, KIK Inzage en/of Kadata Internet ?
JA --> Alle gebruikers (waarbij deze diensten zijn geactiveerd) moeten eHerkenning hebben vanaf 1 juli 2024
NEE --> Alleen beheerders moeten verplicht eHerkenning hebben vanaf 1 juli 2024

ALTERNATIEF --> Vóór 1 juli zet u de volgende diensten uit voor alle gebruikers: Kadaster-on-line, KIK Inzage en Kadata. Dat kan in bovenstaand scherm.

Kadaster applicaties per gebruiker

Als je gaat naar pagina "Gebruikers" kun je diensten per gebruiker inschakelen of uitschakelen. De gebruiker kan dit zelf ook controleren. Selecteer een gebruiker en scroll naar beneden. Dan zie je de "schuifjes" zoals op onderstaand plaatje. Alleen beheerders kunnen dit aanpassen.

Meer informatie en hulp

Meer informatie lees je via dit LinkedIn bericht. Voor vragen neem contact op met jouw beheerder van Mijn Kadaster in jouw organisatie of de klantenservice van Kadaster via (088) 183 60 30

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 8 april 2024
Werkinstructies asbesthoudend voegenkit ter beoordeling aangeboden VIP-asbest

Rioolwerkzaamheden zijn niet opgenomen in het AC-Werkplan. In het verleden zijn er asbestcementbuizen en asbesthoudend voegenkit gebruikt bij de realisatie van de riolering. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Vervolg metingen hebben geleid tot een uitbreiding en een nieuwe werkinstructie.

Woensdag 27 maart 2024
Na communiceren, communiceren en communiceren kunnen we gaan bouwen, bouwen, bouwen

De nieuwe reeks workshoppen van de GVE staan voor 2024 in het teken van 'een veilige energietransitie'. Op donderdagochtend 14 maart is er geleerd van de grootschalige uitrol van glasvezel. Sinds 2021 is een versnelling in gang gezet, interessant is dat vanuit het thema veiligheid te bespreken om te leren. Voor de energietransitie staan we nog aan de vooravond, grootse investeringen zijn gepresenteerd waarbij randvoorwaarden bekend zijn, maar nog niet zijn ingevuld. De eerste ervaringen van de buurt/wijkaanpak zijn opgedaan. De lessons learned zijn uitgewisseld zodat we kunnen groeien naar een veilige energietransitie met respect voor het aanwezige glasvezelnetwerk.

Maandag 25 maart 2024
Wees alert op valgevaar bij open kruipruimten en meterputten

Het werken in open kruipruimten kan extra risico's met zich meebrengen, zoals valgevaar. Niet alleen voor jezelf als monteur, maar ook voor derden. De nieuw gepubliceerde flyer vanuit de werkgroep leren van Arbo incidenten bespreekt twee incidenten waarbij een bewoner in een kruipruimte valt. Deze flyer is te gebruiken bij werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in kruipruimten of meterputten.