Logo Bouwend Nederland

Meer dan 50% duurzame gunningen bij openbare aanbestedingen van infrawerken

Vrijdag 3 november 2023

We maken ieder jaar een analyse duurzaamheid in openbaar aanbesteden en een top 25 waarin de meest duurzaam gunnende publieke opdrachtgevers in de bouw en infra in het zonnetje worden gezet. In de aanloop naar de bekendmaking van de nieuwe top 25 op 7 november aanstaande staan we stil bij het heugelijke feit dat de sector infrawerken als eerste meer dan 50% duurzaam gegunde opdrachten telde. Ook bij de infradiensten wordt de 50% mijlpaal genaderd.

Via deze link bekijk je de analyse 2023 met cijfers van 2022. Bekijk hier de top 25 van dit jaar.

De duurzame gunningscriteria zijn ondergebracht in drie categorieën: Uitvoering, Resultaat en CO2-Prestatieladder. Als het gunningscriterium onvoldoende is beschreven komt deze terecht in de categorie 'Niet concreet'. De drie sectoren laten een duidelijk verschillend beeld zien.

Bij de infradiensten waren bijna twee op de drie duurzame gunningen gericht op de duurzame uitvoering. Ook in de sectoren B&U en Infrawerken werd frequent gevraagd om een plan van aanpak of de inzet van emissievrije of -arme voertuigen, materieel en gereedschappen.

Aandeel CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder wordt het meest gevraagd bij de infrawerken (31%). In de sector B&U is de animo voor dit certificaat laag. Daar ligt de focus meer op het duurzame resultaat, bijvoorbeeld een energielabel. In de sector B&U werd bij 20% van de geregistreerde aanbestedingen gevraagd om een duurzaam resultaat. Dit speelt in het bijzonder een rol bij projectontwikkeling (51%). Bij slechts 13% van de aanbestedingen van maatschappelijk vastgoed was duurzaam resultaat een gunningscriterium. Duurzame prestaties kunnen ook in het ontwerp van het werk zijn vastgelegd. Dan is er op een vroeger moment op duurzaamheid gestuurd. Dat is echter niet zichtbaar, omdat het overgrote deel van de B&U-opdrachten niet-openbaar worden aanbesteed.

Aanzienlijke stijging gunning duurzame uitvoering

Bij infrawerken werd in 2022 iets minder vaak gegund op duurzaam resultaat, maar steeg het aantal gunningen op duurzame uitvoering aanzienlijk. Vooral bij asfaltwerken wordt duurzaam resultaat gevraagd. Meestal gaat het dan om MKI. De Rijksdiensten en de provincies maken het meest gebruik van dit gunningscriterium.

Duurzame uitvoering belangrijker bij gemeenten

De gemeenten leggen meer focus op het duurzaam uitvoeren van de opdracht. In 2022 gebeurde dat bij 29% van de gemeentelijke opdrachten voor infrawerken en bij 39% van de aanbesteedde infradiensten. In 2020 lagen die percentages op 17% bij de infrawerken en 32% bij infradiensten. Ook bij B&U-opdrachten wordt vaker gevraagd om duurzame uitvoering. Dat gebeurde in 2020 nog bij 10% van de gemeentelijke aanbestedingen en in 2022 is dat 20%. De waterschappen laten zich hierin ook niet onbetuigd. Zij gunden in 2022 op duurzame uitvoering bij 40% van hun infrawerken.

Positieve tendens ook zichtbaar in top 25

Deze positieve tendens zal in de binnenkort te verschijnen nieuwe top 25 duurzame aanbesteders zichtbaar zijn. De scores op de infrawerken liggen over de gehele linie hoger en dragen bij aan een wederom beter totaal resultaat.

Jos van Alphen
Adviseur aanbestedingsrecht
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaam én veilig werken met Litium-Ion

Lithium-ion accu’s zijn vaak de kerncomponenten van elektromobiliteit en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door de hoge energiedichtheid en lange levensduur worden deze accu’s heel veel gebruikt. Li-Ion accu’s zijn echter ook gevoelig voor verkeerd gebruik en beschadiging. In deze checklist zet onze verzekeringspartner Howden een aantal aandachtspunten voor veilig werken met Litium-Ion op een rij.

Donderdag 11 april 2024
CBRE verkleint afvalberg van klanten dankzij herbruikbare bekers van Selecta

CBRE, een wereldwijd dienstverlener en investeerder in commercieel vastgoed, introduceert bij haar klanten de ‘Geen Gezeur’-wasservice van Selecta. Werknemers drinken zo uit kwalitatieve herbruikbare koffiebekers die door Selecta ingezameld en gereinigd worden. Dankzij dit initiatief verkleinen klanten van CBRE hun afvalberg aanzienlijk en zijn ze beter gewapend tegen de immer strenge wetgeving rond recycling.