Logo Bouwend Nederland

Revisie opleidingen Boormeester en Bronbemaler

Woensdag 28 februari 2024

De afgelopen periode is er door diverse leden veel tijd gestoken in de revisie van de opleidingen Boormeester, Boormeester met specialisatie Open bronnen, Assistent Bronbemaler en Bronbemaler.

Door diverse ontwikkelingen, zoals de nieuwe Omgevingswet, was het noodzakelijk om de opleidingen weer up to date te maken. Afgelopen januari is de vernieuwde opleiding Boormeester gestart met 20 personen. Inmiddels heeft deze groep het theorie-examen ook gevolgd. De opleiding Boormeester met specialisatie Open bronnen start binnenkort.

SOMA en Gebr. Van Kessel

De opleidingen worden gegeven vanuit Soma Bedrijfsopleidingen. Lidbedrijf Van Kessel ondersteund Soma Bedrijfsopleidingen met de benodigdheden voor de VOP-opleiding binnen de opleiding voor Bronbemaler. De opleiding voor (Assistent) Bronbemaler start in april.

Meer weten?

Bekijk hier meer informatie over de genoemde opleidingen. De vakgroep wil via deze weg alle betrokkenen en met name de lidbedrijven (Gebr. Van KesselGrondboorbedrijf Haitjema bvHenk van Tongeren Water & Techniek bvDe Vet Waterbeheer) hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen periode.

Bernadette Maat - de Boer
Adviseur onderwijs & arbeidsmarkt vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 8 april 2024
Werkinstructies asbesthoudend voegenkit ter beoordeling aangeboden VIP-asbest

Rioolwerkzaamheden zijn niet opgenomen in het AC-Werkplan. In het verleden zijn er asbestcementbuizen en asbesthoudend voegenkit gebruikt bij de realisatie van de riolering. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Vervolg metingen hebben geleid tot een uitbreiding en een nieuwe werkinstructie.

Woensdag 27 maart 2024
Na communiceren, communiceren en communiceren kunnen we gaan bouwen, bouwen, bouwen

De nieuwe reeks workshoppen van de GVE staan voor 2024 in het teken van 'een veilige energietransitie'. Op donderdagochtend 14 maart is er geleerd van de grootschalige uitrol van glasvezel. Sinds 2021 is een versnelling in gang gezet, interessant is dat vanuit het thema veiligheid te bespreken om te leren. Voor de energietransitie staan we nog aan de vooravond, grootse investeringen zijn gepresenteerd waarbij randvoorwaarden bekend zijn, maar nog niet zijn ingevuld. De eerste ervaringen van de buurt/wijkaanpak zijn opgedaan. De lessons learned zijn uitgewisseld zodat we kunnen groeien naar een veilige energietransitie met respect voor het aanwezige glasvezelnetwerk.

Maandag 25 maart 2024
Wees alert op valgevaar bij open kruipruimten en meterputten

Het werken in open kruipruimten kan extra risico's met zich meebrengen, zoals valgevaar. Niet alleen voor jezelf als monteur, maar ook voor derden. De nieuw gepubliceerde flyer vanuit de werkgroep leren van Arbo incidenten bespreekt twee incidenten waarbij een bewoner in een kruipruimte valt. Deze flyer is te gebruiken bij werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in kruipruimten of meterputten.