Logo Bouwend Nederland

Stop werkzaamheden bij onverwachte kleur en geur

Dinsdag 30 januari 2024

Bij werkzaamheden in de bodem, kan er onverwacht gekleurde grond of een onaangename geur optreden. Zo troffen de werknemers bij dit incident een blauw gekleurde grond aan en roken ze een zwakke, onaangename geur die direct doet denken aan amandelen. Nader bodemonderzoek leert dat er sprake is van een gevaarlijk verontreiniging. Hoe ga je hier mee om?

Vanuit de Governance code Veilige Energienetten (GVE) is sinds begin 2023 de werkgroep Leren van Arbo-incidenten actief. Deze landelijke werkgroep richt zich op arbeidsincidenten die plaatsvinden bij het werken aan energienetten. Aan de hand van praktijksituaties maken zij incidenten bespreekbaar.

Werken in en met verontreinigde bodem

De initiatiefnemer, vaak ook de opdrachtgever, heeft de plicht om alle informatie met betrekking tot de kwaliteit van de bodem te verstrekken aan haar opdrachtnemer. Dit moet gebeuren voordat de werkzaamheden starten. Een (historisch)bodemonderzoek is onderdeel van de informatieverstrekking. Voordat de informatie met de buitenploeg gedeeld wordt is het belangrijk als werkvoorbereider, om te controleren of de informatie compleet en een actueel beeld geeft. Als grondroerder, graver, moet je altijd ervan bewust zijn dat tijdens graafwerkzaamheden er verontreinigde grond aanwezig kan zijn, ook als dit niet uit de verstrekte informatie blijkt. Bekijk hier de flyer.

Participatie Bouwend Nederland

Om te kunnen werken in en met verontreinigde bodem is er wet- en regelgeving ontwikkeld gericht op milieu en arbo. Als Bouwend Nederland vinden we de kwaliteit van de leefomgeving en dat er veilig gewerkt kan worden belangrijk. Daarom werken wij, vanuit de praktijk, mee aan de totstandkoming van richtlijnen die daaraan bijdragen. Daarnaast vinden wij het gesprek over veiligheid in de keten belangrijk. Voor meer informatie, neem contact op met Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 22 april 2024
Bouwbedrijf Vrolijk maakt het spelenderwijs veiliger

Bij Bouwbedrijf Vrolijk doen ze het vaak nét een beetje anders. Zo ook tijdens de Bewust Veilig-dag. Dit jaar werden alle medewerkers in groepjes getraind op digitale veiligheid via mobiele escaperooms. Eerder al ontwikkelde Vrolijk een eigen game waarin veiligheid op de bouwplaats centraal staat. “Een serieus thema als veiligheid kan je spelenderwijs juist heel effectief onder de aandacht brengen”, meent KAM-manager Marco Waarts.

Vrijdag 19 april 2024
Nieuwe visie, nieuwe werkwijze en nieuwe certificaten bij KIAD

Op 11 april 2024 vond een informatiebijeenkomst plaats van KIAD (Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater). Het KIAD-bestuur nam een groot aantal vertegenwoordigers uit de hele drinkwaterketen mee in een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen KIAD. Het KIAD-Bestuur werkt aan de professionalisering en een toekomstbestendige KIAD-organisatie en -processen en wil daar als bestuur actiever op te sturen.

Donderdag 18 april 2024
Praktisch werkboek over klimmen op de veiligheidsladder

Tijdens de bestuurdersdag was er volop aandacht voor veiligheidscultuur en psychologische veiligheid. Onze bestuurders zagen een toneelstuk over een onveilige situatie op het werk en reflecteerden daarop. Ook was er een keynote lezing over psychologische veiligheid. En op de tafels lag een proefdruk van het nieuwe werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder. Dit werkboek voor mkb-bedrijven is in opdracht van ons ontwikkeld.