Logo Bouwend Nederland

Wenkend perspectief hard nodig in de ketensamenwerking ondergrond

Donderdag 14 maart 2024

Bij het derde ronde tafelgesprek over ketensamenwerking in de ondergrond kwamen we na een projectbezoek tot inzicht dat een wenkend perspectief hard nodig is. De energietransitie, connectiviteit en klimaatadaptatie zorgen zeker binnenstedelijk voor complexe vraagstukken in voorbereiding en uitvoering.

Hoe zorg je tijdig voor afstemming met stakeholders, omgeving en vergunningverleners met oog op beschikbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid? Inzicht in wat in welke fase nodig is, wat kan er worden geschrapt en hoe we verder kunnen standaardiseren zorgt dat we groeien naar een voorspelbare en consistentere omgeving waarbinnen AI beter kan gedijen. De stip op de horizon is dat door het schrappen van diversiteit er een standaard proces over blijft, waarbij voor elke afzonderlijke stap de toegevoegde waarde duidelijk is. Om hier te komen zijn ketensamenwerking én vertrouwen een randvoorwaarde, waarbij het delen van goede voorbeelden helpt. Vanochtend hebben we besloten hier lokaal mee aan de slag te gaan!

Voor meer informatie lees ook het LinkedIn bericht

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 19 april 2024
Nieuwe visie, nieuwe werkwijze en nieuwe certificaten bij KIAD

Op 11 april 2024 vond een informatiebijeenkomst plaats van KIAD (Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater). Het KIAD-bestuur nam een groot aantal vertegenwoordigers uit de hele drinkwaterketen mee in een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen KIAD. Het KIAD-Bestuur werkt aan de professionalisering en een toekomstbestendige KIAD-organisatie en -processen en wil daar als bestuur actiever op te sturen.

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.

Dinsdag 9 april 2024
Toepassingen van AI in de bouw

Eind maart vond in Helsinki het eerste fysieke congres over AI in de bouw plaats. Bezoekers uit allerlei landen lieten zich informeren én inspireren over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Die nadruk lag op de toepassing van AI in de ontwerpfase, zoals parametrisch ontwerpen. Maar ook toepassingen in de uitvoering kwamen aan bod. Bouwend Nederland was erbij en gaat samen met Hogeschool Rotterdam verder onderzoek doen naar AI in de bouw.