Logo Bouwend Nederland

Bereid je goed voor, ook digitaal! Regio Noord laat zich informeren over de Wkb én digitalisering

Woensdag 18 oktober 2023

Vanuit samenwerkingsverband Platform Build organiseerde Bouwend Nederland regio Noord op 10 oktober in samenwerking met twee softwareleveranciers een bijeenkomst over de Wkb en digitalisering. Tijdens de bijeenkomst met een flinke opkomst kwam Jan Nijzink van Woningborg vertellen over het Woningborg Kwaliteitsborgings Instrument (WKI). Reina Uittenboogaard trapte de bijeenkomst af met alles over de Wet kwaliteitsborging in een notendop.

Inwerkingtreding per 1 januari 2024

Net op de dag van de bijeenkomst brengt de Cobouw het bericht naar buiten dat het nog zeker twee weken onduidelijk is of de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2024 ingaat. Mogelijk gaat de bouwwet via de Tweede Kamer helemaal van tafel. Na kort stil te staan bij dit actuele nieuws trekken we toch met elkaar de conclusie dat we ons hoe dan ook moeten voorbereiden, begin je nu niet dan ben je simpelweg te laat. En dat in relatie met de efficiëntie die digitaliseringsstappen kunnen geven, zorgt ervoor dat Reina Uittenboogaard van Bouwend Nederland haar verhaal met een zaal vol aandacht kan vertellen. Ze trapte af met een uitleg op hoofdlijnen over de Wkb. Ook noemde ze wat aandachtspunten, zoals de kosten en de extra administratieve lasten voor de aannemer. Uittenbogaard wees ook op alle hulpmiddelen die Bouwend Nederland de leden te bieden heeft; zowel voor de oriëntatiefase, de verdiepingsslag en het daadwerkelijke werken met de Wkb. Meer informatie is te vinden op www.bouwendnederland.nl/wkb

Hoe gaat dit in de praktijk?

Vanuit Woningborg was Jan Nijzink aanwezig om de Woningborg Kwaliteitsborging Instrument toe te lichten. Het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) is een totaaloplossing waarmee aangesloten bouwondernemingen plannen, kwaliteit borgen en registraties doen. Het WKI gaat uit van risicogestuurd toezicht middels een steekproef, met een dekking van minimaal alle typen bouwwerken in het project. Alle formeel toegelaten instrumenten zijn te vinden via de volgende link: https://www.stichtingibk.nl/instrumenten/. 

 

Vervolgens gingen softwareleveranciers Ed Controls en 4PS in op hoe hun tools samenwerken met kwaliteitsborgers, en aan de hand van duidelijke presentaties kregen we goed inzicht in hoe dat in de praktijk gaat. Er was volop ruimte voor het stellen van vragen, waardoor de verschillen werden uitgelicht over de softwarepakketten en waarom misschien het ene pakket beter aansluit dan het andere afhankelijk van je wensen en huidige software. Samenvattend een leerzame middag met volop interactie.

Platform Build

Enkele maanden geleden zijn we gestart met de lancering van platform Build, inmiddels hebben we tijdens de pilotfase niet stil gezeten en doorgebouwd aan het platform. Leden maar ook niet-leden van Bouwend Nederland kunnen gebruik maken van de online community rondom digitalisering. Doel is om laagdrempelig kennis te ontsluiten rondom digitalisering, met waar mogelijk regionale partners. Het onderwijsaanbod, aanbieders en leveranciers die actief zijn op het gebied van digitalisering worden samengebracht in één omgeving met bouw- en infrabedrijven. Dit geeft de kans om eenvoudig een vraag te stellen, om van elkaar te leren maar bovenal om samen te bouwen aan een meer gedigitaliseerde toekomst. De presentaties van deze bijeenkomst zijn ook terug te vinden op het platform. Voor deze en meer activiteiten, kijk op platform Build
Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 19 april 2024
digiDeal maakt van DICO dé standaard voor digitale gegevensuitwisseling

Aedes en OnderhoudNL gaan samen de inzet van de DICO standaard voor digitale gegevensuitwisseling stimuleren. Een digiDeal bezegelt de samenwerking met Ketenstandaard (eigenaar en beheerder van de DICO standaard) en digiGO (hét platform voor het versnellen van de digitale samenwerking in de ontwerp, bouw-, en technieksector). Voor bouwbedrijven die met corporaties samenwerken is dit een goede en belangrijke stap naar een efficiënte uitwisseling van gegevens.

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.