Logo Bouwend Nederland

Informatiebijeenkomst Friese Energietafel in het teken van samen DOEN!

Donderdag 7 december 2023

Op 30 november 2023 organiseerde de Friese Energietafel een informatiebijeenkomst om de Friese gemeenteraads- en statenleden bij te praten over belangrijke ontwikkelingen in de Friese Energietransitie. Albert Adema ging namens Bouwend Nederland regio Noord het gesprek aan met Jelle Zoetendal, wethouder van de gemeente Heerenveen, Ingrid de Vegte, voorzitter van de Friese Energie Alliantie en Marcel Doyer, strategisch stakeholdermanager bij Liander, over de uitdagingen vanuit de verschillende perspectieven.

Netcongestie leidt ook in Friesland tot vertraging

Steeds meer bouw- en infrabedrijven hebben problemen met het aansluiten van woningen, gebouwen en/of bouwlocaties op het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor worden bouwprocessen vertraagd voor woningen die juist nu zo hard nodig zijn. Ook hinderen de problemen op het elektriciteitsnetwerk de verduurzamingsambities van bouw- en infrabedrijven. De belangrijkste oplossing voor dit probleem, het verzwaren en uitbreiden van het bestaande energienetwerk, zal zelfs bij maximale inzet nog jaren op zich zal laten wachten. 

Creatieve oplossingen voor korte- en middellange termijn zijn nodig

Om op de korte- en middellange termijn toch nog te kunnen werken aan de maatschappelijke ambities, zal er creatief moeten worden omgegaan met de ruimte en de mogelijkheden die er nog wel zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het flexibeler benutten van de capaciteit op het net. Ook het meedenken door overheden bij innovaties om bouwprojecten dan wel niet tijdelijk van stroom te kunnen voorzien kunnen helpt in het tijdig realiseren van het benodigde vermogen op de bouwplaats.

De Friese Aanpak als voorbeeld

De Friese Aanpak kenmerkt zich daarbij in lokaal en met elkaar doen. Want om nieuwe oplossingen mogelijk te maken, zal op andere manieren naar het vraagstuk gekeken moeten worden. Het initiatief in Friesland, waarbij de provincie Friesland faciliterend optreedt om zowel de Friese gemeenten, belangenorganisaties en netbeheerders met elkaar in contact te brengen is daarbij waardevol en noodzakelijk en kan dienen als een voorbeeld voor andere provincies.   

Yannick Bos
Adviseur markt & overheid - Regio Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 17 april 2024
“In 2025 hebben alle fabrikanten emissieloos materieel beschikbaar”

Volvo is de eerste Europese leverancier waar zwaar elektrisch bouwmaterieel van de band rolt. Ben Möhlmann van Volvo-distributeur SMT Netherlands spreekt veel bouwbedrijven. Zo kan hij hun wensen goed vertalen naar de fabrikant. Hij houdt een pleidooi voor een subsidie voor opdrachtgevers, zodat aannemers de daadwerkelijke kosten van emissieloos werken kunnen berekenen. En opdrachtgevers: stop met boeteclausules, zoek vooral samen naar oplossingen.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.